Hebrews 10:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3063 [e]λοιπὸν
loipon
henceforthAdj-ANS
1551 [e]ἐκδεχόμενος
ekdechomenos
awaitingV-PPM/P-NMS
2193 [e]ἕως
heōs
untilConj
5087 [e]τεθῶσιν
tethōsin
should be placedV-ASP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2190 [e]ἐχθροὶ
echthroi
enemiesAdj-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
5286 [e]ὑποπόδιον
hypopodion
[as] a footstoolN-NNS
3588 [e]τῶν
tōn
for theArt-GMP
4228 [e]ποδῶν
podōn
feetN-GMP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Nestle 1904
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ λοιπόν ἐκδέχομαι ἕως τίθημι ὁ ἐχθρός αὐτός ὑποπόδιον ὁ πούς αὐτός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ

Hebrews 10:13 Hebrew Bible
וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃

Hebrews 10:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܩܘܐ ܡܟܝܠ ܥܕܡܐ ܕܢܬܬܤܝܡܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ ܟܘܒܫܐ ܬܚܝܬ ܪܓܠܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
waiting from that time onward UNTIL HIS ENEMIES BE MADE A FOOTSTOOL FOR HIS FEET.

King James Bible
From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.

Holman Christian Standard Bible
He is now waiting until His enemies are made His footstool.
Treasury of Scripture Knowledge

Hebrews 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, …

Psalm 110:1 The LORD said to my Lord, Sit you at my right hand, until I make …

Daniel 2:44 And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, …

Matthew 22:44 The LORD said to my Lord, Sit you on my right hand, till I make your …

Mark 12:36 For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, …

Luke 20:43 Till I make your enemies your footstool.

Acts 2:35 Until I make your foes your footstool.

1 Corinthians 15:25 For he must reign, till he has put all enemies under his feet.

Links
Hebrews 10:13Hebrews 10:13 NIVHebrews 10:13 NLTHebrews 10:13 ESVHebrews 10:13 NASBHebrews 10:13 KJVHebrews 10:13 Bible AppsHebrews 10:13 Biblia ParalelaHebrews 10:13 Chinese BibleHebrews 10:13 French BibleHebrews 10:13 German BibleBible Hub
Hebrews 10:12
Top of Page
Top of Page