Luke 21:23
New International Version
How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers! There will be great distress in the land and wrath against this people.

New Living Translation
How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. For there will be disaster in the land and great anger against this people.

English Standard Version
Alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! For there will be great distress upon the earth and wrath against this people.

Berean Study Bible
How miserable those days will be for pregnant and nursing mothers! For there will be great distress upon the land and wrath against this people.

New American Standard Bible
"Woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days; for there will be great distress upon the land and wrath to this people;

King James Bible
But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

Holman Christian Standard Bible
Woe to pregnant women and nursing mothers in those days, for there will be great distress in the land and wrath against this people.

International Standard Version
"How terrible it will be for those women who are pregnant or who are nursing babies in those days!—because there will be great distress in the land and wrath against this people.

NET Bible
Woe to those who are pregnant and to those who are nursing their babies in those days! For there will be great distress on the earth and wrath against this people.

Aramaic Bible in Plain English
But woe to those who are pregnant and those who nurse in those days, for there shall be great suffering in the land and wrath upon this people.

GOD'S WORD® Translation
"How horrible it will be for women who are pregnant or who are nursing babies in those days. Indeed, the land will suffer very hard times, and its people will be punished.

Jubilee Bible 2000
But woe unto those that are with child and to those that give suck in those days! For there shall be great distress in the land and wrath upon this people.

King James 2000 Bible
But woe unto them that are with child, and to them that nurse children, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

American King James Version
But woe to them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath on this people.

American Standard Version
Woe unto them that are with child and to them that give suck in those days! for there shall be great distress upon the land, and wrath unto this people.

Douay-Rheims Bible
But woe to them that are with child, and give suck in those days; for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

Darby Bible Translation
But woe to them that are with child and to them who give suck in those days, for there shall be great distress upon the land and wrath upon this people.

English Revised Version
Woe unto them that are with child and to them that give suck in those days! for there shall be great distress upon the land, and wrath unto this people.

Webster's Bible Translation
But woe to them that are with child, and to them that nurse infants in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

Weymouth New Testament
"Alas for the women who at that time are with child or who have infants; for there will be great distress in the land, and anger towards this People.

World English Bible
Woe to those who are pregnant and to those who nurse infants in those days! For there will be great distress in the land, and wrath to this people.

Young's Literal Translation
'And woe to those with child, and to those giving suck, in those days; for there shall be great distress on the land, and wrath on this people;

Lukas 21:23 Afrikaans PWL
Wee die vroue wat swanger is en die wat nog borsvoed in daardie dae, want daar sal ’n groot lyding in die land wees en wraak oor hierdie volk.

Luka 21:23 Albanian
Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëndin në ato ditë, sepse do të ketë mjerim të madh në vend dhe mëri mbi këtë popull.

ﻟﻮﻗﺎ 21:23 Arabic: Smith & Van Dyke
وويل للحبالى والمرضعات في تلك الايام لانه يكون ضيق عظيم على الارض وسخط على هذا الشعب.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 21:23 Armenian (Western): NT
Բայց վա՜յ այդ օրերը յղի եղողներուն եւ ծիծ տուողներուն, որովհետեւ մեծ հարկադրանք պիտի ըլլայ երկրի վրայ, ու բարկութիւն պիտի գայ այս ժողովուրդին վրայ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  21:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta dohain gaiz emazte içorrén eta eredosquiten duqueitenén egun hetan, ecen necessitate handia içanen da lur haren gainean, eta hira populu hartan.

Dyr Laux 21:23 Bavarian
Wee yn dene, wo daadl schwanger seind older mueternd! Denn dyr Sternholzhänsl wüett ganz arg, und dyr Herrgot laasst an dönn Volk seinn Zorn aus.

Лука 21:23 Bulgarian
Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни! защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在那些日子裡,孕婦和哺乳的女人有禍了!因為將有大苦難臨到這地,也有震怒臨到這民。

中文标准译本 (CSB Simplified)
在那些日子里,孕妇和哺乳的女人有祸了!因为将有大苦难临到这地,也有震怒临到这民。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當那些日子,懷孕的和奶孩子的有禍了!因為將有大災難降在這地方,也有震怒臨到這百姓。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当那些日子,怀孕的和奶孩子的有祸了!因为将有大灾难降在这地方,也有震怒临到这百姓。

路 加 福 音 21:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 那 些 日 子 , 懷 孕 的 和 奶 孩 子 的 有 禍 了 ! 因 為 將 有 大 災 難 降 在 這 地 方 , 也 有 震 怒 臨 到 這 百 姓 。

路 加 福 音 21:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 那 些 日 子 , 怀 孕 的 和 奶 孩 子 的 有 祸 了 ! 因 为 将 有 大 灾 难 降 在 这 地 方 , 也 有 震 怒 临 到 这 百 姓 。

Evanðelje po Luki 21:23 Croatian Bible
Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom.

Lukáš 21:23 Czech BKR
Ale běda těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech. Neboť bude dav veliký v této zemi, a hněv Boží nad lidem tímto.

Lukas 21:23 Danish
Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage; thi der skal være stor Nød paa Jorden og Vrede over dette Folk.

Lukas 21:23 Dutch Staten Vertaling
Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,

Westcott and Hort 1881
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ.

Greek Orthodox Church 1904
οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,

Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουαι ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη τω λαω τουτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουαι ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη τω λαω τουτω

Stephanus Textus Receptus 1550
ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη εν τω λαω τουτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις· εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης, και οργη εν τω λαω τουτω

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη εν τω λαω τουτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουαι ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις εσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης και οργη τω λαω τουτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ouai tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais hēmerais; estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē tō laō toutō,

ouai tais en gastri echousais kai tais thelazousais en ekeinais tais hemerais; estai gar ananke megale epi tes ges kai orge to lao touto,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ouai tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais hēmerais; estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē tō laō toutō,

ouai tais en gastri echousais kai tais thelazousais en ekeinais tais hemerais; estai gar ananke megale epi tes ges kai orge to lao touto,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouai tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē tō laō toutō

ouai tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE tO laO toutO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē en tō laō toutō

ouai de tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE en tO laO toutO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē en tō laō toutō

ouai de tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE en tO laO toutO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē en tō laō toutō

ouai de tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE en tO laO toutO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:23 Westcott/Hort - Transliterated
ouai tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē tō laō toutō

ouai tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE tO laO toutO

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouai tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē tō laō toutō

ouai tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE tO laO toutO

Lukács 21:23 Hungarian: Karoli
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen.

La evangelio laŭ Luko 21:23 Esperanto
Ve al la gravedulinoj kaj al la sucxigantinoj en tiuj tagoj! cxar estos granda manko sur la tero, kaj kolero kontraux cxi tiu popolo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:23 Finnish: Bible (1776)
Mutta voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri vaiva pitää maan päällä oleman ja viha tämän kansan päällä.

Luc 21:23 French: Darby
Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là! car il y aura une grande detresse sur le pays, et de la colere contre ce peuple.

Luc 21:23 French: Louis Segond (1910)
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple.

Luc 21:23 French: Martin (1744)
Or malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là; car il y aura une grande calamité sur le pays, et une grande colère contre ce peuple.

Lukas 21:23 German: Modernized
Wehe aber den Schwangern und Säugerinnen in denselbigen Tagen! Denn es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dies Volk.

Lukas 21:23 German: Luther (1912)
Weh aber den Schwangern und Säugerinnen in jenen Tagen! Denn es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dies Volk,

Lukas 21:23 German: Textbibel (1899)
Wehe den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen; denn es wird große Not sein auf der Erde, und Zorngericht über dieses Volk.

Luca 21:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in que’ giorni! Perché vi sarà gran distretta nel paese ed ira su questo popolo.

Luca 21:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora, guai alle gravide, ed a quelle che latteranno a que’ dì! perciocchè vi sarà gran distretta nel paese, ed ira sopra questo popolo.

LUKAS 21:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Wai segala perempuan yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu! Karena pada ketika itu akan timbul suatu kesusahan yang besar ke atas tanah itu dan murka ke atas kaum ini,

Luke 21:23 Kabyle: NT
A nnger n tilawin ara yilin s tadist neɣ tid ara yessuṭuḍen deg ussan-nni axaṭer a d-teɣli cedda ț-țameqqrant ɣef tmurt, a d-yeɣli wurrif n Sidi Ṛebbi ɣef wegdud,

누가복음 21:23 Korean
그 날에는 아이 밴 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다

Lucas 21:23 Latin: Vulgata Clementina
Væ autem prægnantibus et nutrientibus in illis diebus ! erit enim pressura magna super terram, et ira populo huic.

Sv. Lūkass 21:23 Latvian New Testament
Bet bēdas grūtniecēm un zīdītājām tanīs dienās, jo liela apspiešana nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu.

Evangelija pagal Lukà 21:23 Lithuanian
Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Nes baisi nelaimė ir rūstybė ištiks šitą tautą.

Luke 21:23 Maori
Otira, aue te mate o te hunga e hapu ana, o nga mea e whangai ana ki te u, i aua ra! e nui hoki te aitua ki te whenua, me te riri ki tenei iwi.

Lukas 21:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men ve de fruktsommelige, og dem som gir die, i de dager! for stor nød skal være på jorden, og vrede over dette folk,

Lucas 21:23 Spanish: La Biblia de las Américas
¡Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo;

Lucas 21:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¡Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo.

Lucas 21:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero ¡ay de las que estén encintas, y de las que amamanten en aquellos días! porque habrá gran angustia sobre la tierra, e ira sobre este pueblo.

Lucas 21:23 Spanish: Reina Valera 1909
Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días! porque habrá apuro grande sobre la tierra é ira en este pueblo.

Lucas 21:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas ¡ay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días! Porque habrá apretura grande sobre la tierra, e ira en este pueblo.

Lucas 21:23 Bíblia King James Atualizada Português
Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias! Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.

Lucas 21:23 Portugese Bible
Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias! porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo.   

Luca 21:23 Romanian: Cornilescu
Vai de femeile cari vor fi însărcinate, şi de cele ce vor da ţîţă în acele zile! Pentrucă va fi o strîmtorare mare în ţară, şi mînie împotriva norodului acestuia.

От Луки 21:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей:

От Луки 21:23 Russian koi8r
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей:

Luke 21:23 Shuar New Testament
Nunkanam ti Wßitsatin ßtatui. Tura ju aents ti asutniawartatui. Tuma asamtai nuwa ajamtin ainia nusha, tura uchi Kuφrchin takakainia nusha Imiß itiurchatan Wßinkiartatui.

Lukas 21:23 Swedish (1917)
Ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden! Ty stor nöd skall då komma i landet, och en vredesdom över detta folk.

Luka 21:23 Swahili NT
Ole wao waja wazito na wanyonyeshao siku hizo! Kwa maana kutakuwa na dhiki kubwa katika nchi, na hasira ya Mungu itawajia watu hawa.

Lucas 21:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa aba ng mga nagdadalangtao, at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yaon! sapagka't magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa, at kagalitan sa bayang ito.

Ǝlinjil wa n Luqa 21:23 Tawallamat Tamajaq NT
Iket alɣazab ad t-aginat tǝdoden šin ǝganen šidusen ǝd šin sankasnen daɣ adan win den, fǝlas ad tagu tǝssust labasat daɣ akal, azzabbat-du attadib ǝn Mǝššina fǝl tamattay ta.

ลูกา 21:23 Thai: from KJV
แต่ในวันเหล่านั้นวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดิน และจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองนี้

Luka 21:23 Turkish
O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır.

Лука 21:23 Ukrainian: NT
Горе ж важким і годуючим у ті днї! буде бо біда велика на землі, і гнів на народі сьому.

Luke 21:23 Uma New Testament
Mpe'ahii' -ra mpai' tobine to nto'u-ra motina'i pai' to mpentii' ana' -ra hi tempo toe, apa' mokoro petibo' -ra. Apa' ngata toi narumpa' silaka bohe, pai' Pue' Ala mpohuku' pue' ngata.

Lu-ca 21:23 Vietnamese (1934)
Trong những ngày ấy, khốn cho đờn bà có thai, và đờn bà cho con bú! Vì sẽ có tại nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy.

Luke 21:22
Top of Page
Top of Page