Лука 21
Bulgarian
1Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата. 2А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти 3И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; 4защото всички тия пуснаха в даровете [[за Бога]] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.

5И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: 6Ще дойдат дни, когато [от] това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.

7И попитаха Го казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? и какъв [ще бъде] белегът, когато предстои да стане това? 8А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях. 9И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.

10Тогава им каза: Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство; 11и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

12А преди [да стане] всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име. 13Това ще ви служи за свидетелство. 14И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте; 15защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. 16И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас. 17И ще бъдете мразени от всички поради Моето име. 18Но и косъм от главата ви няма да загине. 19Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.

20А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. 21Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него. 22Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко което е писано. 23Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни! защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде. 24Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.

25И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, [като ще бъдат] в недоумение поради бученето на морето и вълните. 26Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят. 27И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. 28А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

29И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета. 30Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо. 31Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. 32Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това. 33Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

34Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; 35защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

37И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма наречен Елеонски. 38И всичките люде подраняваха при Него да Го слушат.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 20
Top of Page
Top of Page