Luke 21:4
New International Version
All these people gave their gifts out of their wealth; but she out of her poverty put in all she had to live on."

New Living Translation
For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has."

English Standard Version
For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on.”

Berean Study Bible
For they all contributed out of their surplus, but she out of her poverty has put in all she had to live on.”

New American Standard Bible
for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on."

King James Bible
For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

Holman Christian Standard Bible
For all these people have put in gifts out of their surplus, but she out of her poverty has put in all she had to live on."

International Standard Version
because all the others contributed to the offering out of their surplus, but she, in her poverty, dropped in everything she had to live on."

NET Bible
For they all offered their gifts out of their wealth. But she, out of her poverty, put in everything she had to live on."

Aramaic Bible in Plain English
For all of these have cast in whatever excess they had into the place of God's offerings, but this one from her want has cast in everything that she owned.”

GOD'S WORD® Translation
All of these people have given what they could spare. But she, in her poverty, has given everything she had to live on."

Jubilee Bible 2000
for all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she out of her poverty has cast in all the living that she had.

King James 2000 Bible
For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her poverty has cast in all the living that she had.

American King James Version
For all these have of their abundance cast in to the offerings of God: but she of her penury has cast in all the living that she had.

American Standard Version
for all these did of their superfluity cast in unto the gifts; but she of her want did cast in all the living that she had.

Douay-Rheims Bible
For all these have of their abundance cast into the offerings of God: but she of her want, hath cast in all the living that she had.

Darby Bible Translation
for all these out of their abundance have cast into the gifts [of God]; but she out of her need has cast in all the living which she had.

English Revised Version
for all these did of their superfluity cast in unto the gifts: but she of her want did cast in all the living that she had.

Webster's Bible Translation
For all these have of their abundance cast in to the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

Weymouth New Testament
For from what they could well spare they have all of them contributed to the offerings, but she in her need has thrown in all she had to live on."

World English Bible
for all these put in gifts for God from their abundance, but she, out of her poverty, put in all that she had to live on."

Young's Literal Translation
for all these out of their superabundance did cast into the gifts to God, but this one out of her want, all the living that she had, did cast in.'

Lukas 21:4 Afrikaans PWL
want hulle almal het uit die oorvloed wat hulle het by die offerkamer van God ingegooi, maar sy het uit haar behoefte, alles ingegooi wat sy besit.”

Luka 21:4 Albanian
Sepse të gjithë këta dhanë nga tepricat e pasurisë së tyre për shtëpinë e Perëndisë, kurse ajo, në varfërinë e vet, dha gjithçka që kishte për të jetuar''.

ﻟﻮﻗﺎ 21:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لان هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله. واما هذه فمن اعوازها ألقت كل المعيشة التي لها

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 21:4 Armenian (Western): NT
որովհետեւ անոնք իրենց առատութենէն ձգեցին Աստուծոյ ընծաներուն մէջ, բայց ասիկա ձգեց իր կարօտութենէն՝ իր ամբողջ ունեցած ապրուստը»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  21:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen hauc guciéc soberaturic dutenetic eçarri vkan duté Iaincoaren oblationetara: baina hunec bere paubreciatic bere sustantia çuen gucia eçarri vkan du.

Dyr Laux 21:4 Bavarian
De Andern habnd y grad öbbs von ienern Schwudl gspenddt; dös Weibl aber, was kaaum dös Noetigste haat, haat sein gantze Löbsucht hergöbn."

Лука 21:4 Bulgarian
защото всички тия пуснаха в даровете [[за Бога]] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為那些人都是從自己的富餘中拿出來,當做奉獻來投入;而這寡婦是從自己的缺乏中,把她擁有的養生費用全都投進去了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为那些人都是从自己的富余中拿出来,当做奉献来投入;而这寡妇是从自己的缺乏中,把她拥有的养生费用全都投进去了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為眾人都是自己有餘,拿出來投在捐項裡,但這寡婦是自己不足,把她一切養生的都投上了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为众人都是自己有余,拿出来投在捐项里,但这寡妇是自己不足,把她一切养生的都投上了。”

路 加 福 音 21:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 眾 人 都 是 自 己 有 餘 , 拿 出 來 投 在 捐 項 裡 , 但 這 寡 婦 是 自 己 不 足 , 把 他 一 切 養 生 的 都 投 上 了 。

路 加 福 音 21:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 众 人 都 是 自 己 有 馀 , 拿 出 来 投 在 捐 项 里 , 但 这 寡 妇 是 自 己 不 足 , 把 他 一 切 养 生 的 都 投 上 了 。

Evanðelje po Luki 21:4 Croatian Bible
Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.

Lukáš 21:4 Czech BKR
Nebo všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary Bohu, tato pak z své chudoby všecku živnost svou, kterouž měla, uvrhla.

Lukas 21:4 Danish
Thi alle disse lagde af deres Overflod hen til Gaverne; men hun lagde af sin Fattigdom al sin Ejendom, som hun havde.«

Lukas 21:4 Dutch Staten Vertaling
Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

Nestle Greek New Testament 1904
πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

Westcott and Hort 1881
πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἴχεν ἔβαλεν.

Greek Orthodox Church 1904
ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

Tischendorf 8th Edition
ἅπάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης παντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

Stephanus Textus Receptus 1550
απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του θεου αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του Θεου, αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
απαντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα του θεου αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης απαντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παντες γαρ ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον εις τα δωρα αυτη δε εκ του υστερηματος αυτης παντα τον βιον ον ειχεν εβαλεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
pantes gar houtoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra, hautē de ek tou hysterēmatos autēs panta ton bion hon eichen ebalen.

pantes gar houtoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dora, haute de ek tou hysterematos autes panta ton bion hon eichen ebalen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
pantes gar houtoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra, hautē de ek tou hysterēmatos autēs panta ton bion hon eichen ebalen.

pantes gar houtoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dora, haute de ek tou hysterematos autes panta ton bion hon eichen ebalen.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen

apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra autE de ek tou usterEmatos autEs apanta ton bion on eichen ebalen

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra tou theou autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen

apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra tou theou autE de ek tou usterEmatos autEs apanta ton bion on eichen ebalen

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra tou theou autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen

apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra tou theou autE de ek tou usterEmatos autEs apanta ton bion on eichen ebalen

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra tou theou autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen

apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra tou theou autE de ek tou usterEmatos autEs apanta ton bion on eichen ebalen

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:4 Westcott/Hort - Transliterated
pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra autē de ek tou usterēmatos autēs panta ton bion on eichen ebalen

pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra autE de ek tou usterEmatos autEs panta ton bion on eichen ebalen

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra autē de ek tou usterēmatos autēs panta ton bion on eichen ebalen

pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra autE de ek tou usterEmatos autEs panta ton bion on eichen ebalen

Lukács 21:4 Hungarian: Karoli
Mert mind ezek az õ fölöslegükbõl vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az õ szegénységébõl minden vagyonát, a mije volt, oda veté.

La evangelio laŭ Luko 21:4 Esperanto
cxar cxiuj tiuj el sia abundo enjxetis en la donacaron; sed sxi el sia malmultego enjxetis la tutan vivrimedon, kiun sxi havis.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:4 Finnish: Bible (1776)
Sillä kaikki nämät panivat siitä, mitä heillä liiaksi oli, Jumalan uhriski, vaan tämä pani köyhyydestänsä kaiken tavaransa, mikä hänellä oli.

Luc 21:4 French: Darby
car tous ceux-ci ont jete aux offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci y a jete de sa penurie, tout ce qu'elle avait pour vivre.

Luc 21:4 French: Louis Segond (1910)
car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre.

Luc 21:4 French: Martin (1744)
Car tous ceux-ci ont mis aux offrandes de Dieu, de leur superflu; mais celle-ci y a mis de sa disette tout ce qu'elle avait pour vivre.

Lukas 21:4 German: Modernized
Denn diese alle haben aus ihrem Überfluß eingelegt zu dem Opfer Gottes; sie aber hat von ihrer Armut alle ihre Nahrung, die sie hatte, eingelegt.

Lukas 21:4 German: Luther (1912)
Denn diese alle haben aus ihrem Überfluß eingelegt zu dem Opfer Gottes; sie aber hat von ihrer Armut alle ihre Nahrung, die sie hatte, eingelegt.

Lukas 21:4 German: Textbibel (1899)
Denn alle diese haben aus ihrem Ueberfluß zur Gabe eingelegt, sie aber hat aus ihrem Mangel das ganze Vermögen, das sie besaß, eingelegt.

Luca 21:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo; ma costei, del suo necessario, v’ha gettato tutto quanto avea per vivere.

Luca 21:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè tutti costoro hanno gettato nelle offerte di Dio di ciò che soprabbonda loro; ma costei vi ha gettato della sua inopia, tutta la sostanza ch’ella avea.

LUKAS 21:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena sekalian orang itu sudah memasukkan uang derma daripada kemewahannya, tetapi perempuan ini telah memasukkan daripada kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu segenap kehidupannya."

Luke 21:4 Kabyle: NT
axaṭer wiyaḍ fkan seg wayen sɛan d zzyada ma d nețțat tefka ciṭṭuḥ-nni s wacu ara tɛic.

누가복음 21:4 Korean
저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기의 있는 바 생활비 전부를 넣었느니라' 하시니라

Lucas 21:4 Latin: Vulgata Clementina
Nam omnes hi ex abundanti sibi miserunt in munera Dei : hæc autem ex eo quod deest illi, omnem victum suum quem habuit, misit.

Sv. Lūkass 21:4 Latvian New Testament
Jo šie visi ziedoja Dievam dāvanas no tā, kas tiem palika pāri, bet šī no savas trūcības upurēja visu savu iztiku, kas tai bija.

Evangelija pagal Lukà 21:4 Lithuanian
Nes anie visi iš savo pertekliaus aukojo dovanų Dievui, o ji iš savo nepritekliaus įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui”.

Luke 21:4 Maori
Ko ratou katoa hoki e maka ana ko tetahi wahi o a ratou mea hira noa atu ki roto ki nga moni tuku noa, ko ia o tona rawakoretanga e maka ana i tona oranga katoa.

Lukas 21:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For alle disse la sine gaver av sin overflod; men hun la av sin fattigdom alt det hun hadde å leve av.

Lucas 21:4 Spanish: La Biblia de las Américas
porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir.

Lucas 21:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir."

Lucas 21:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque todos éstos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios; pero ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.

Lucas 21:4 Spanish: Reina Valera 1909
Porque todos estos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios; mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.

Lucas 21:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
porque todos éstos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios; mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.

Lucas 21:4 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava; esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento!” A queda do templo é profetizada

Lucas 21:4 Portugese Bible
porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava; mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento.   

Luca 21:4 Romanian: Cornilescu
căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.``

От Луки 21:4 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.

От Луки 21:4 Russian koi8r
ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.

Luke 21:4 Shuar New Testament
Warφ, chikichcha ampirma nuna enkeenawai. Tura niisha aya N·chiniak takurmakman ampirmatsuk Ashφ enkeayi."

Lukas 21:4 Swedish (1917)
Ty det var av sitt överflöd som alla dessa lade ned något bland gåvorna, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade i sin ägo.»

Luka 21:4 Swahili NT
Kwa maana, wengine wote wametoa sadaka zao kutokana na ziada ya mali zao, lakini huyu mama, ingawa ni maskini, ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi."

Lucas 21:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay ng sa kanila'y labis; datapuwa't siya, sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong kaniyang ikabubuhay na nasa kaniya.

Ǝlinjil wa n Luqa 21:4 Tawallamat Tamajaq NT
Fǝlas ketnasan awas wǝr ǝddǝraran a ǝkfan, ǝnta amaran, addararat-net a daɣ tǝdkal awa tǝla kul tǝkat-tu.»

ลูกา 21:4 Thai: from KJV
เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแด่พระเจ้า แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด"

Luka 21:4 Turkish
Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın, geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi.››

Лука 21:4 Ukrainian: NT
всі бо ті з достатку свого кидали у дари Божі, ся ж з недостатку свого увесь прожиток свій, що мала, вкинула.

Luke 21:4 Uma New Testament
Apa' hira' mewai' ngkai labi ka'uaa' -ra. Tapi' tobine toei, nau' hewa apa-mi kampe'ahii' -na, napewai' omea-mi-hana to ria hi hi'a, to naparaluu-hawo hi katuwu' -na."

Lu-ca 21:4 Vietnamese (1934)
Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình.

Luke 21:3
Top of Page
Top of Page