Luke 21:6
New International Version
"As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another; every one of them will be thrown down."

New Living Translation
"The time is coming when all these things will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another!"

English Standard Version
“As for these things that you see, the days will come when there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Berean Study Bible
“As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another; every one will be thrown down.”

New American Standard Bible
"As for these things which you are looking at, the days will come in which there will not be left one stone upon another which will not be torn down."

King James Bible
As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

Holman Christian Standard Bible
"These things that you see--the days will come when not one stone will be left on another that will not be thrown down!""

International Standard Version
"As for these things that you see, the time will come when not one stone will be left on another that won't be knocked down."

NET Bible
"As for these things that you are gazing at, the days will come when not one stone will be left on another. All will be torn down!"

Aramaic Bible in Plain English
“Do you see these things? The days will come in which not one stone will be left standing upon another stone that shall not be pulled down.”

GOD'S WORD® Translation
"About these buildings that you see-the time will come when not one of these stones will be left on top of another. Each one will be torn down."

Jubilee Bible 2000
As for these things which ye behold, the days will come in which there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down.

King James 2000 Bible
As for these things which you behold, the days will come, in which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

American King James Version
As for these things which you behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone on another, that shall not be thrown down.

American Standard Version
As for these things which ye behold, the days will come, in which there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Douay-Rheims Bible
These things which you see, the days will come in which there shall not be left a stone upon a stone that shall not be thrown down.

Darby Bible Translation
[As to] these things which ye are beholding, days are coming in which there shall not be left stone upon stone which shall not be thrown down.

English Revised Version
As for these things which ye behold, the days will come, in which there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Webster's Bible Translation
As for these things which ye behold, the days will come, in which there shall not be left one stone upon another, that will not be thrown down.

Weymouth New Testament
"As to these things which you now admire, the time is coming when there will not be one stone left here upon another which will not be pulled down."

World English Bible
"As for these things which you see, the days will come, in which there will not be left here one stone on another that will not be thrown down."

Young's Literal Translation
'These things that ye behold -- days will come, in which there shall not be left a stone upon a stone, that shall not be thrown down.'

Lukas 21:6 Afrikaans PWL
“Die tyd sal kom dat al hierdie dinge wat julle na kyk afgebreek sal word en daar nie een klip op ’n ander gelaat sal word nie.”

Luka 21:6 Albanian
''Nga të gjitha këto gjëra që ju admironi, do të vijnë ditët kur nuk do të mbetet gur mbi gur pa u rrënuar''.

ﻟﻮﻗﺎ 21:6 Arabic: Smith & Van Dyke
هذه التي ترونها ستأتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 21:6 Armenian (Western): NT
ըսաւ. «Ասոնք որ կը տեսնէք, օրերը պիտի գան, երբ քար քարի վրայ պիտի չմնայ. ամէնը պիտի քակուի»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  21:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hauc dirade miratzen dituçuenac? ethorriren dirade egunac ceinetan ezpaita gueldituren harria harriaren gainean deseguin eztadin.

Dyr Laux 21:6 Bavarian
"Daa kimmt non ayn Zeit, daa wo von alln, wasß seghtß, kain Stain auf n andern bleibt. Allss werd zammghaut."

Лука 21:6 Bulgarian
Ще дойдат дни, когато [от] това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們現在所看見的這些,當那些日子來到的時候,將不會有一塊石頭留在另一塊石頭上而不被拆下。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们现在所看见的这些,当那些日子来到的时候,将不会有一块石头留在另一块石头上而不被拆下。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌就說:「論到你們所看見的這一切,將來日子到了,在這裡沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣就说:“论到你们所看见的这一切,将来日子到了,在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”

路 加 福 音 21:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 就 說 : 論 到 你 們 所 看 見 的 這 一 切 , 將 來 日 子 到 了 , 在 這 裡 沒 有 一 塊 石 頭 留 在 石 頭 上 , 不 被 拆 毀 了 。

路 加 福 音 21:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 就 说 : 论 到 你 们 所 看 见 的 这 一 切 , 将 来 日 子 到 了 , 在 这 里 没 有 一 块 石 头 留 在 石 头 上 , 不 被 拆 毁 了 。

Evanðelje po Luki 21:6 Croatian Bible
Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.

Lukáš 21:6 Czech BKR
Načež se to díváte? Přijdouť dnové, v nichžto nebude zůstaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

Lukas 21:6 Danish
»Disse Ting, som I se — der skal komme Dage, da der ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.«

Lukas 21:6 Dutch Staten Vertaling
Wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet een steen op den anderen steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken.

Nestle Greek New Testament 1904
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Westcott and Hort 1881
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ (ὧδε) ὃς οὐ καταλυθήσεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Greek Orthodox Church 1904
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Tischendorf 8th Edition
ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ταυτα α θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ωδε ος ου καταλυθησεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ταυτα α θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ος ου καταλυθησεται

Stephanus Textus Receptus 1550
ταυτα α θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ος ου καταλυθησεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ταυτα α θεωρειτε, ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω, ος ου καταλυθησεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ταυτα α θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω ος ου καταλυθησεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ταυτα α θεωρειτε ελευσονται ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται λιθος επι λιθω {VAR1: ωδε } ος ου καταλυθησεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Tauta ha theōreite, eleusontai hēmerai en hais ouk aphethēsetai lithos epi lithō hos ou katalythēsetai.

Tauta ha theoreite, eleusontai hemerai en hais ouk aphethesetai lithos epi litho hos ou katalythesetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Tauta ha theōreite, eleusontai hēmerai en hais ouk aphethēsetai lithos epi lithō hōde hos ou katalythēsetai.

Tauta ha theoreite, eleusontai hemerai en hais ouk aphethesetai lithos epi litho hode hos ou katalythesetai.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai

tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai

tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai

tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai

tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:6 Westcott/Hort - Transliterated
tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō ōde os ou kataluthēsetai

tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO Ode os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō {WH: ōde } os ou kataluthēsetai

tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO {WH: Ode} os ou kataluthEsetai

Lukács 21:6 Hungarian: Karoli
Ezekbõl, a miket láttok, jõnek napok, melyekben kõ kövön nem marad, mely le nem romboltatnék.

La evangelio laŭ Luko 21:6 Esperanto
Rilate al tio, kion vi vidas, venos tagoj, en kiuj ne estos lasita cxi tie sxtono sur sxtono, kiu ne estos dejxetita.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:6 Finnish: Bible (1776)
Näitäkö te katselette? Ne päivät pitää tuleman, joina ei pidä kiveä kiven päälle jätettämän, jota ei maahan jaoteta.

Luc 21:6 French: Darby
Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront ou il ne sera laisse pierre sur pierre qui ne soit jetee à bas.

Luc 21:6 French: Louis Segond (1910)
Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.

Luc 21:6 French: Martin (1744)
Est-ce cela que vous regardez? les jours viendront qu'il n'y sera laissé pierre sur pierre qui ne soit démolie.

Lukas 21:6 German: Modernized
Es wird die Zeit kommen, in welcher des alles, das ihr sehet, nicht ein Stein auf dem andern gelassen wird, der nicht zerbrochen werde.

Lukas 21:6 German: Luther (1912)
Es wird die Zeit kommen, in welcher von dem allem, was ihr sehet, nicht ein Stein auf dem andern gelassen wird, der nicht zerbrochen werde.

Lukas 21:6 German: Textbibel (1899)
von dem, was ihr da schaut - es kommen Tage, in welchen da auch nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden soll, daß er nicht abgebrochen würde.

Luca 21:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quant’è a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.

Luca 21:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Quant’è a queste cose che voi riguardate, verranno i giorni, che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.

LUKAS 21:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adapun barang yang kamu lihat ini, ada harinya kelak yang sebuah batu pun tiada akan tinggal tersusun di atas batu yang lain, yang tiada akan dirombak.

Luke 21:6 Kabyle: NT
Deg wayen akka i tețwalim, a d-awḍen wussan anda kullec ad ihudd, ur d-yețɣimi wedɣaɣ ɣef wayeḍ.

누가복음 21:6 Korean
`너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리우리라'

Lucas 21:6 Latin: Vulgata Clementina
Hæc quæ videtis, venient dies in quibus non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur.

Sv. Lūkass 21:6 Latvian New Testament
Nāks dienas, kad no tā, ko jūs redzat, ne akmens uz akmens nepaliks, ko nenopostīs.

Evangelija pagal Lukà 21:6 Lithuanian
“Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta”.

Luke 21:6 Maori
Na, ko enei mea e kite nei koutou, tera e tae mai nga ra e kore ai e toe tetahi kohatu i runga i tetahi kohatu, engari ka whakahoroa.

Lukas 21:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dette som I ser - de dager skal komme da det ikke skal levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.

Lucas 21:6 Spanish: La Biblia de las Américas
En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.

Lucas 21:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"En cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada."

Lucas 21:6 Spanish: Reina Valera Gómez
En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.

Lucas 21:6 Spanish: Reina Valera 1909
Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruída.

Lucas 21:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.

Lucas 21:6 Bíblia King James Atualizada Português
Então, lhes declarou Jesus: “Chegarão os dias, nos quais, de tudo o que vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada!” Jesus revela os sinais do fim

Lucas 21:6 Portugese Bible
Quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada.   

Luca 21:6 Romanian: Cornilescu
,,Vor veni zile cînd, nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.``

От Луки 21:6 Russian: Synodal Translation (1876)
придут дни, в которые из того, что вы здесь видите,не останется камня на камне; все будетразрушено.

От Луки 21:6 Russian koi8r
придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено.

Luke 21:6 Shuar New Testament
Atum Yamßi shiir Wßintrumna nu Ashφ emesnartatui. Kaya ekentramusha mash yumpuuntrartatui Tφmiayi.

Lukas 21:6 Swedish (1917)
»Dagar skola komma, då av allt detta som I nu sen icke skall lämnas sten på sten, utan allt skall bliva nedbrutet.»

Luka 21:6 Swahili NT
Haya yote mnayoyaona--zitakuja siku ambapo hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya lingine; kila kitu kitaharibiwa.

Lucas 21:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nangakikita, ay darating ang mga araw, na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapuwa bato, na hindi ibabagsak.

Ǝlinjil wa n Luqa 21:6 Tawallamat Tamajaq NT
«A wa tǝhannayam da, ǝlkâman adan a daɣ-as du-wǝr-za-taqqam tǝhunt tǝwârat tǝmidit-net, ketnet ad itǝwǝjǝbbǝrǝjjǝt.»

ลูกา 21:6 Thai: from KJV
สิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายเห็น วันหนึ่งศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี

Luka 21:6 Turkish

Лука 21:6 Ukrainian: NT
Із сього, що бачите, прийдуть днї, в котрі не зоставить ся камінь на камені, щоб не зруйновано.

Luke 21:6 Uma New Testament
Rata mpai' tempo-na hawe'ea to nihilo toe lau ragero, uma-pi mpai' ria hamehaa' watu to bate pomeduncu-na.

Lu-ca 21:6 Vietnamese (1934)
Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống.

Luke 21:5
Top of Page
Top of Page