1 Corinthians 1:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2168 [e]Εὐχαριστῶ
Eucharistō
I thankV-PIA-1S
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2316 [e]Θεῷ
Theō
GodN-DMS
1473 [e]‹μου›
mou
of mePPro-G1S
3842 [e]πάντοτε
pantote
alwaysAdv
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
1909 [e]ἐπὶ
epi
forPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5485 [e]χάριτι
chariti
graceN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
1325 [e]δοθείσῃ
dotheisē
having been givenV-APP-DFS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
5547 [e]Χριστῷ
Christō
ChristN-DMS
2424 [e]Ἰησοῦ,
Iēsou
Jesus,N-DMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Nestle 1904
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ [μου] πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

1 Corinthians 1:4 Hebrew Bible
אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃

1 Corinthians 1:4 Aramaic NT: Peshitta
ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܚܠܦܝܟܘܢ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus,

King James Bible
I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

Holman Christian Standard Bible
I always thank my God for you because of God's grace given to you in Christ Jesus,
Treasury of Scripture Knowledge

thank. See on

Romans 1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your …

Romans 6:17 But God be thanked, that you were the servants of sin…

Acts 11:23 Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted …

Acts 21:20 And when they heard it, they glorified the Lord, and said to him, …

the grace.

1 Corinthians 1:3 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

John 10:30 I and my Father are one.

John 14:14,16,26 If you shall ask any thing in my name, I will do it…

John 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send to you from the …

1 Timothy 1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love …

Links
1 Corinthians 1:41 Corinthians 1:4 NIV1 Corinthians 1:4 NLT1 Corinthians 1:4 ESV1 Corinthians 1:4 NASB1 Corinthians 1:4 KJV1 Corinthians 1:4 Bible Apps1 Corinthians 1:4 Biblia Paralela1 Corinthians 1:4 Chinese Bible1 Corinthians 1:4 French Bible1 Corinthians 1:4 German BibleBible Hub
1 Corinthians 1:3
Top of Page
Top of Page