1 Peter 2:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]οἵ
hoi
whoRelPro-NMP
4218 [e]ποτε
pote
once [were]Prtcl
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2992 [e]λαὸς,
laos
a people,N-NMS
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2992 [e]λαὸς
laos
[the] peopleN-NMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
of God;N-GMS
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1653 [e]ἠλεημένοι,
ēleēmenoi
having received mercy,V-RPM/P-NMP
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1653 [e]ἐλεηθέντες.
eleēthentes
having received mercy.V-APP-NMP

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Nestle 1904
οἵ ποτε οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οἱ ποτὲ οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς θεοῦ· οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἵ ποτε οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅς ποτέ οὐ λαός νῦν δέ λαός θεός ὁ οὐ ἐλεέω νῦν δέ ἐλεέω

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἵ ποτε οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ· οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες

1 Peter 2:10 Hebrew Bible
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים׃

1 Peter 2:10 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܥܡܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦܠܐ ܪܚܡܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠܝܟܘܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܫܬܦܥܘ ܥܠܝܟܘܢ ܪܚܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
for you once were NOT A PEOPLE, but now you are THE PEOPLE OF GOD; you had NOT RECEIVED MERCY, but now you have RECEIVED MERCY.

King James Bible
Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.

Holman Christian Standard Bible
Once you were not a people, but now you are God's people; you had not received mercy, but now you have received mercy.
Treasury of Scripture Knowledge

were.

Hosea 1:9,10 Then said God, Call his name Loammi: for you are not my people, and …

Romans 9:25,26 As he said also in Osee, I will call them my people, which were not …

obtained.

Hosea 2:23 And I will sow her to me in the earth; and I will have mercy on her …

Romans 11:6,7,30 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is …

1 Corinthians 7:25 Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give …

1 Timothy 1:13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but …

Hebrews 4:16 Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may …

Links
1 Peter 2:101 Peter 2:10 NIV1 Peter 2:10 NLT1 Peter 2:10 ESV1 Peter 2:10 NASB1 Peter 2:10 KJV1 Peter 2:10 Bible Apps1 Peter 2:10 Biblia Paralela1 Peter 2:10 Chinese Bible1 Peter 2:10 French Bible1 Peter 2:10 German BibleBible Hub
1 Peter 2:9
Top of Page
Top of Page