1 Samuel 11:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמְר֞וּ
way-yō-mə-rū
And they saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
4397 [e]לַמַּלְאָכִ֣ים
lam-mal-’ā-ḵîm
to the messengersPrep-l, Art | N-mp
935 [e]הַבָּאִ֗ים
hab-bā-’îm,
who cameArt | V-Qal-Prtcpl-mp
3541 [e]כֹּ֤ה
kōh
thusAdv
559 [e]תֹֽאמְרוּן֙
ṯō-mə-rūn
you shall sayV-Qal-Imperf-2mp | Pn
376 [e]לְאִישׁ֙
lə-’îš
to the menPrep-l | N-msc
3003 [e]יָבֵ֣ישׁ
yā-ḇêš
ofN-proper-fs
1568 [e]גִּלְעָ֔ד
gil-‘āḏ,
Jabesh GileadN-proper-fs
4279 [e]מָחָ֛ר
mā-ḥār
TomorrowAdv
1961 [e]תִּהְיֶֽה־
tih-yeh-
shall haveV-Qal-Imperf-3fs
  לָכֶ֥ם
lā-ḵem
youPrep | 2mp
8668 [e]תְּשׁוּעָ֖ה
tə-šū-‘āh
helpN-fs
  [בחם]
[bə-ḥōm
-Preposition-b :: Noun - masculine singular construct Prep-b | N-msc
 
ḵ]
 
2527 [e](כְּחֹ֣ם)
(kə-ḥōm
By [the time] is hotPrep-k | N-msc
 
q)
 
8121 [e]הַשָּׁ֑מֶשׁ
haš-šā-meš;
the sunArt | N-cs
935 [e]וַיָּבֹ֣אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
4397 [e]הַמַּלְאָכִ֗ים
ham-mal-’ā-ḵîm,
the messengersArt | N-mp
5046 [e]וַיַּגִּ֛ידוּ
way-yag-gî-ḏū
and reported [it]Conj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
376 [e]לְאַנְשֵׁ֥י
lə-’an-šê
to the menPrep-l | N-mpc
3003 [e]יָבֵ֖ישׁ
yā-ḇêš
of JabeshN-proper-fs
8055 [e]וַיִּשְׂמָֽחוּ׃
way-yiś-mā-ḥū.
and they were gladConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp

Hebrew Texts
שמואל א 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֞וּ לַמַּלְאָכִ֣ים הַבָּאִ֗ים כֹּ֤ה תֹֽאמְרוּן֙ לְאִישׁ֙ יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֔ד מָחָ֛ר תִּהְיֶֽה־לָכֶ֥ם תְּשׁוּעָ֖ה [בְּחֹם כ] (כְּחֹ֣ם ק) הַשָּׁ֑מֶשׁ וַיָּבֹ֣אוּ הַמַּלְאָכִ֗ים וַיַּגִּ֛ידוּ לְאַנְשֵׁ֥י יָבֵ֖ישׁ וַיִּשְׂמָֽחוּ׃

שמואל א 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה־לכם תשועה [בחם כ] (כחם ק) השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו׃

שמואל א 11:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה־לכם תשועה [בחם כ] (כחם ק) השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו׃

שמואל א 11:9 Hebrew Bible
ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה לכם תשועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They said to the messengers who had come, "Thus you shall say to the men of Jabesh-gilead, 'Tomorrow, by the time the sun is hot, you will have deliverance.'" So the messengers went and told the men of Jabesh; and they were glad.

King James Bible
And they said unto the messengers that came, Thus shall ye say unto the men of Jabeshgilead, To morrow, by that time the sun be hot, ye shall have help. And the messengers came and shewed it to the men of Jabesh; and they were glad.

Holman Christian Standard Bible
He told the messengers who had come, "Tell this to the men of Jabesh-gilead: 'Deliverance will be yours tomorrow by the time the sun is hot.'" So the messengers told the men of Jabesh, and they rejoiced.
Treasury of Scripture Knowledge

help. or, deliverance

Psalm 18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: …

Links
1 Samuel 11:91 Samuel 11:9 NIV1 Samuel 11:9 NLT1 Samuel 11:9 ESV1 Samuel 11:9 NASB1 Samuel 11:9 KJV1 Samuel 11:9 Bible Apps1 Samuel 11:9 Biblia Paralela1 Samuel 11:9 Chinese Bible1 Samuel 11:9 French Bible1 Samuel 11:9 German BibleBible Hub
1 Samuel 11:8
Top of Page
Top of Page