2 Kings 15:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַ֨ת
biš-naṯ
In the yearPrep-b | N-fsc
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֤ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
8083 [e]וּשְׁמֹנֶה֙
ū-šə-mō-neh
and eightConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearN-fs
5838 [e]לַעֲזַרְיָ֖הוּ
la-‘ă-zar-yā-hū
of AzariahPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]מָ֠לַךְ
mā-laḵ
reignedV-Qal-Perf-3ms
2148 [e]זְכַרְיָ֨הוּ
zə-ḵar-yā-hū
ZechariahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3379 [e]יָרָבְעָ֧ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֛ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
8111 [e]בְּשֹׁמְר֖וֹן
bə-šō-mə-rō-wn
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
8337 [e]שִׁשָּׁ֥ה
šiš-šāh
sixNumber-ms
2320 [e]חֳדָשִֽׁים׃
ḥo-ḏā-šîm.
monthsN-mp

Hebrew Texts
מלכים ב 15:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וּשְׁמֹנֶה֙ שָׁנָ֔ה לַעֲזַרְיָ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ זְכַרְיָ֨הוּ בֶן־יָרָבְעָ֧ם עַל־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּשֹׁמְרֹ֖ון שִׁשָּׁ֥ה חֳדָשִֽׁים׃

מלכים ב 15:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן־ירבעם על־ישראל בשמרון ששה חדשים׃

מלכים ב 15:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן־ירבעם על־ישראל בשמרון ששה חדשים׃

מלכים ב 15:8 Hebrew Bible
בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן ירבעם על ישראל בשמרון ששה חדשים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the thirty-eighth year of Azariah king of Judah, Zechariah the son of Jeroboam became king over Israel in Samaria for six months.

King James Bible
In the thirty and eighth year of Azariah king of Judah did Zachariah the son of Jeroboam reign over Israel in Samaria six months.

Holman Christian Standard Bible
In the thirty-eighth year of Judah's King Azariah, Zechariah son of Jeroboam became king over Israel in Samaria for six months.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 15:1 In the twenty and seventh year of Jeroboam king of Israel began Azariah …

2 Kings 14:16,17,21 And Jehoash slept with his fathers, and was buried in Samaria with …

Zachariah

2 Kings 14:29 And Jeroboam slept with his fathers, even with the kings of Israel; …

Links
2 Kings 15:82 Kings 15:8 NIV2 Kings 15:8 NLT2 Kings 15:8 ESV2 Kings 15:8 NASB2 Kings 15:8 KJV2 Kings 15:8 Bible Apps2 Kings 15:8 Biblia Paralela2 Kings 15:8 Chinese Bible2 Kings 15:8 French Bible2 Kings 15:8 German BibleBible Hub
2 Kings 15:7
Top of Page
Top of Page