Daniel 5:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]בֵּאדַ֗יִן
bê-ḏa-yin,
thenPrep-b | Adv
858 [e]הַיְתִיו֙
hay-ṯîw
they broughtV-Hifil-Perf-3mp
3984 [e]מָאנֵ֣י
mā-nê
vesselsN-mpc
1722 [e]דַהֲבָ֔א
ḏa-hă-ḇā,
gold theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
thatPro-r
5312 [e]הַנְפִּ֗קוּ
han-pi-qū,
had been takenV-Hifil-Perf-3mp
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
1965 [e]הֵֽיכְלָ֛א
hê-ḵə-lā
temple theN-msd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
1005 [e]בֵ֥ית
ḇêṯ
houseN-msc
426 [e]אֱלָהָ֖א
’ĕ-lā-hā
of God theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
which [had been]Pro-r
3390 [e]בִירֽוּשְׁלֶ֑ם
ḇî-rū-šə-lem;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8355 [e]וְאִשְׁתִּ֣יו
wə-’iš-tîw
and drankConj-w | V-Qal-ConjPerf-3mp
  בְּה֗וֹן
bə-hō-wn,
from themPrep | 3mp
4430 [e]מַלְכָּא֙
mal-kā
king theN-msd
7261 [e]וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
wə-raḇ-rə-ḇā-nō-w-hî,
and his lordsConj-w | N-mpc | 3ms
7695 [e]שֵׁגְלָתֵ֖הּ
šê-ḡə-lā-ṯêh
his wivesN-fpc | 3ms
3904 [e]וּלְחֵנָתֵֽהּ׃
ū-lə-ḥê-nā-ṯêh.
and his concubinesConj-w | N-fpc | 3ms

Hebrew Texts
דניאל 5:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּאדַ֗יִן הַיְתִיו֙ מָאנֵ֣י דַהֲבָ֔א דִּ֣י הַנְפִּ֗קוּ מִן־הֵֽיכְלָ֛א דִּֽי־בֵ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וְאִשְׁתִּ֣יו בְּהֹ֗ון מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנֹ֔והִי שֵׁגְלָתֵ֖הּ וּלְחֵנָתֵֽהּ׃

דניאל 5:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן־היכלא די־בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

דניאל 5:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן־היכלא די־בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

דניאל 5:3 Hebrew Bible
באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן היכלא די בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they brought the gold vessels that had been taken out of the temple, the house of God which was in Jerusalem; and the king and his nobles, his wives and his concubines drank from them.

King James Bible
Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king, and his princes, his wives, and his concubines, drank in them.

Holman Christian Standard Bible
So they brought in the gold vessels that had been taken from the temple, the house of God in Jerusalem, and the king and his nobles, wives, and concubines drank from them.
Treasury of Scripture Knowledge

No references listed for this verse.

Links
Daniel 5:3Daniel 5:3 NIVDaniel 5:3 NLTDaniel 5:3 ESVDaniel 5:3 NASBDaniel 5:3 KJVDaniel 5:3 Bible AppsDaniel 5:3 Biblia ParalelaDaniel 5:3 Chinese BibleDaniel 5:3 French BibleDaniel 5:3 German BibleBible Hub
Daniel 5:2
Top of Page
Top of Page