Ezra 5:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]אֱדַ֥יִן
’ĕ-ḏa-yin
ThenAdv
3660 [e]כְּנֵ֖מָא
kə-nê-mā
accordinglyAdv
560 [e]אֲמַ֣רְנָא
’ă-mar-nā
we toldV-Qal-Perf-1cp
  לְּהֹ֑ם
lə-hōm;
themPrep | 3mp
4479 [e]מַן־
man-
whoInterrog
581 [e]אִנּוּן֙
’in-nūn
werePro-3mp
8036 [e]שְׁמָהָ֣ת
šə-mā-hāṯ
the namesN-mpc
1400 [e]גֻּבְרַיָּ֔א
guḇ-ray-yā,
of men theN-mpd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
whoPro-r
1836 [e]דְנָ֥ה
ḏə-nāh
thisPro-ms
1147 [e]בִנְיָנָ֖א
ḇin-yā-nā
buildingN-msd
1124 [e]בָּנַֽיִן׃
bā-na-yin.
were constructingV-Qal-Prtcpl-mp

Hebrew Texts
עזרא 5:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱדַ֥יִן כְּנֵ֖מָא אֲמַ֣רְנָא לְּהֹ֑ם מַן־אִנּוּן֙ שְׁמָהָ֣ת גֻּבְרַיָּ֔א דִּֽי־דְנָ֥ה בִנְיָנָ֖א בָּנַֽיִן׃

עזרא 5:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין כנמא אמרנא להם מן־אנון שמהת גבריא די־דנה בנינא בנין׃

עזרא 5:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אדין כנמא אמרנא להם מן־אנון שמהת גבריא די־דנה בנינא בנין׃

עזרא 5:4 Hebrew Bible
אדין כנמא אמרנא להם מן אנון שמהת גבריא די דנה בנינא בנין׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then we told them accordingly what the names of the men were who were reconstructing this building.

King James Bible
Then said we unto them after this manner, What are the names of the men that make this building?

Holman Christian Standard Bible
They also asked them, "What are the names of the workers who are constructing this building?"
Treasury of Scripture Knowledge

What are

Ezra 5:10 We asked their names also, to certify you, that we might write the …

make this building. Chal. build this building

Links
Ezra 5:4Ezra 5:4 NIVEzra 5:4 NLTEzra 5:4 ESVEzra 5:4 NASBEzra 5:4 KJVEzra 5:4 Bible AppsEzra 5:4 Biblia ParalelaEzra 5:4 Chinese BibleEzra 5:4 French BibleEzra 5:4 German BibleBible Hub
Ezra 5:3
Top of Page
Top of Page