Numbers 7:73
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7133 [e]קָרְבָּנ֞וֹ
qā-rə-bā-nōw
His offering [was]N-msc | 3ms
7086 [e]קַֽעֲרַת־
qa-‘ă-raṯ-
platterN-fsc
3701 [e]כֶּ֣סֶף
ke-sep̄
silverN-ms
259 [e]אַחַ֗ת
’a-ḥaṯ,
oneNumber-fs
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֣ים
šə-lō-šîm
thirty [shekels]Number-cp
3967 [e]וּמֵאָה֮
ū-mê-’āh
and a hundredConj-w | Number-fs
4948 [e]מִשְׁקָלָהּ֒
miš-qā-lāh
the weight of that [was]N-msc | 3fs
4219 [e]מִזְרָ֤ק
miz-rāq
and bowlN-msc
259 [e]אֶחָד֙
’e-ḥāḏ
of oneNumber-msc
3701 [e]כֶּ֔סֶף
ke-sep̄,
silverN-ms
7657 [e]שִׁבְעִ֥ים
šiḇ-‘îm
seventyNumber-cp
8255 [e]שֶׁ֖קֶל
še-qel
shekelsN-ms
8255 [e]בְּשֶׁ֣קֶל
bə-še-qel
according to the shekelPrep-b | N-msc
6944 [e]הַקֹּ֑דֶשׁ
haq-qō-ḏeš;
of the sanctuaryArt | N-ms
8147 [e]שְׁנֵיהֶ֣ם ׀
šə-nê-hem
the two of themNumber-mdc | 3mp
4392 [e]מְלֵאִ֗ים
mə-lê-’îm,
fullAdj-mp
5560 [e]סֹ֛לֶת
sō-leṯ
of fine flourN-fs
1101 [e]בְּלוּלָ֥ה
bə-lū-lāh
mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשֶּׁ֖מֶן
ḇaš-še-men
with oilPrep-b, Art | N-ms
4503 [e]לְמִנְחָֽה׃
lə-min-ḥāh.
as a grain offeringPrep-l | N-fs

Hebrew Texts
במדבר 7:73 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קָרְבָּנֹ֞ו קַֽעֲרַת־כֶּ֣סֶף אַחַ֗ת שְׁלֹשִׁ֣ים וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף שִׁבְעִ֥ים שֶׁ֖קֶל בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ שְׁנֵיהֶ֣ם ׀ מְלֵאִ֗ים סֹ֛לֶת בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֖מֶן לְמִנְחָֽה׃

במדבר 7:73 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

במדבר 7:73 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
קרבנו קערת־כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם ׀ מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

במדבר 7:73 Hebrew Bible
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
his offering was one silver dish whose weight was one hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil for a grain offering;

King James Bible
His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:

Holman Christian Standard Bible
His offering was one silver dish weighing 3 1/4 pounds and one silver basin weighing 1 3/4 pounds, measured by the standard sanctuary shekel, both of them full of fine flour mixed with oil for a grain offering;
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 7:13 And his offering was one silver charger, the weight thereof was an …

The oblations and sacrifices enumerated in verses

Numbers 7:13 And his offering was one silver charger, the weight thereof was an …

Numbers 7:88 And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were twenty …

Numbers 7:12 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son …

Links
Numbers 7:73Numbers 7:73 NIVNumbers 7:73 NLTNumbers 7:73 ESVNumbers 7:73 NASBNumbers 7:73 KJVNumbers 7:73 Bible AppsNumbers 7:73 Biblia ParalelaNumbers 7:73 Chinese BibleNumbers 7:73 French BibleNumbers 7:73 German BibleBible Hub
Numbers 7:72
Top of Page
Top of Page