Mark 1
Estonian: Genesis and NT

1Jeesuse Kristuse, Jumala Poja Evangeeliumi algus.

2N

3hüüdja hääl on k

4n 5Ja tema juure rändasid kogu Juudamaa ja k 6Ja Johannes oli riietatud kaameli karvusse ja tal oli nahkvöö vööl, ja ta s 7Ja ta kuulutas ning ütles: „Pärast mind tuleb See, Kes on vägevam mind, Kellele ma ei k 8Mina olen teid veega ristinud, aga Tema ristib teid Püha Vaimuga!”

9Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Galilea Naatsaretist ja Johannes ristis Teda Jordanis. 10Ja sedamaid, kui Ta veest välja tuli, nägi ta taevad avanevat ja Vaimu nagu tuvi laskuvat Tema peale. 11Ja hääl kostis taevast: „Sina oled Mu armas Poeg, Kellest Mul on hea meel!”

12Ja kohe ajas Püha Vaim tema k 13Ja Ta oli k

14Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala Evangeeliumi 15ja ütles: „Aeg on täis saanud ja Jumala Riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge Evangeeliumisse!”

16Ja kui Ta Galilea mere ääres k 17Ja Jeesus ütles neile: „Tulge Minu järele ja Ma teen teist inimesepüüdjad!” 18Ja sedamaid jätsid nad v 19Ja pisut eemale minnes nägi Ta Jakoobust, Sebedeuse poega, ja Johannest, ta venda, neidki paadis v 20Ja kohe kutsus Ta nad. Ja nad jätsid oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid ära Tema järele.

21Ja nad läksid Kapernauma, ja Ta läks hingamispäeval kohe kogudusekotta ja 22Ja nad hämmastusid Tema 23Ja nende kogudusekojas oli parajasti inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas 24ning ütles: „Mis meil on tegemist Sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen sind, kes Sa oled: Jumala Püha!” 25Siis Jeesus s 26Ja rüve vaim raputas teda ja läks suure häälega kisendades temast välja. 27Ja nad kõik kohkusid väga, nii et nad üksteiselt küsisid: „Mis see on? Uus v 28Ja kuuldus Temast levis varsti igale poole Galilea ümbrusesse.

29Ja kogudusekojast väljudes tulid nad kohe Siimona ja Andrease majasse ühes Jakoobuse ja Johannesega. 30Aga Siimona ämm lamas maas palavikus, ja varsti üteldi Temale seda. 31Ja Ta läks tema juure ja aitas ta üles, kinni hakates ta käest. Ja palavik lahkus temast, ja ta ümmardas neid,

32Aga 33ja kogu linn oli tulnud kokku ukse ette. 34Ja Ta tegi terveks paljud, kes p

35Ja vara hommikul enne valget t 36Ja Siimon ning tema kaaslased t 37ja leidsid Tema ning ,ütlesid Talle: „K 38 39Ja Ta läks ning kuulutas nende kogudusekodades kogu Galileas ja ajas kurjad vaimud välja.

40Ja Tema juure tuleb pidalit 41Ja Jeesusel hakkas temast hale meel, Ta sirutas Oma käe, puudutas teda ja ütles talle: „Ma tahan, saa puhtaks!” 42Ja kohe lahkus pidalit 43Ja Ta hoiatas teda k 44ning ütles talle: „Katsu, et sa kellelegi midagi ei ütle, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastamise eest, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 45Aga kui see oli välja läinud, hakkas ta palju kuulutama ja levitama teateid sellest asjast, n

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Matthew 28
Top of Page
Top of Page