Ἀγρίππα
Englishman's Concordance
Ἀγρίππα (Agrippa) — 6 Occurrences

Acts 25:23 N-GMS
GRK: ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς
NAS: on the next day when Agrippa came
KJV: when Agrippa was come,
INT: having come Agrippa and

Acts 25:24 N-VMS
GRK: ὁ Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ
NAS: King Agrippa, and all
KJV: said, King Agrippa, and all
INT: Festus Agrippa king and

Acts 25:26 N-VMS
GRK: σοῦ βασιλεῦ Ἀγρίππα ὅπως τῆς
NAS: you, King Agrippa, so
KJV: O king Agrippa, that,
INT: you king Agrippa so that the

Acts 26:2 N-VMS
GRK: Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν
NAS: King Agrippa, that I am about
KJV: king Agrippa, because I shall
INT: [the] Jews king Agrippa I esteem myself

Acts 26:19 N-VMS
GRK: Ὅθεν βασιλεῦ Ἀγρίππα οὐκ ἐγενόμην
NAS: King Agrippa, I did not prove
KJV: Whereupon, O king Agrippa, I was not
INT: Whereupon O king Agrippa not I was

Acts 26:27 N-VMS
GRK: πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα τοῖς προφήταις
NAS: King Agrippa, do you believe
KJV: King Agrippa, believest thou
INT: Believe you King Agrippa the prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page