ἀπολογίαν
Englishman's Concordance
ἀπολογίαν (apologian) — 3 Occurrences

2 Corinthians 7:11 N-AFS
GRK: σπουδήν ἀλλὰ ἀπολογίαν ἀλλὰ ἀγανάκτησιν
NAS: in you: what vindication of yourselves, what
KJV: yea, [what] clearing of yourselves, yea,
INT: earnestness but [what] defense but anger

Philippians 1:16 N-AFS
GRK: ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: that I am appointed for the defense of the gospel;
INT: that for defense of the gospel

1 Peter 3:15 N-AFS
GRK: ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ
NAS: [being] ready to make a defense to everyone
KJV: to [give] an answer to every man
INT: [be] always for a defense to everyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page