ἁψάμενος
Englishman's Concordance
ἁψάμενος (hapsamenos) — 4 Occurrences

Matthew 17:7 V-APM-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν
KJV: Jesus came and touched them, and
INT: Jesus and having touched them said

Luke 8:45 V-APM-NMS
GRK: Τίς ὁ ἁψάμενός μου ἀρνουμένων
KJV: said, Who touched me? When
INT: Who [is] the [one] having touched me Denying

Luke 8:45 V-APM-NMS
GRK: Τίς ὁ ἁψάμενός μου
KJV: thou, Who touched me?
INT: Who [is it] that was touching me

Luke 22:51 V-APM-NMS
GRK: τούτου καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου
KJV: far. And he touched his ear,
INT: thus And having touched the ear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page