ἡγοῦμαι
Englishman's Concordance
ἡγοῦμαι (hēgoumai) — 3 Occurrences

Philippians 3:8 V-PIM/P-1S
GRK: γε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν
NAS: More than that, I count all things
KJV: and I count all things
INT: indeed also I am esteeming all things loss

Philippians 3:8 V-PIM/P-1S
GRK: ἐζημιώθην καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα
NAS: of all things, and count them but rubbish
KJV: and do count them
INT: I suffered loss of and esteem [them] rubbish that

2 Peter 1:13 V-PIM/P-1S
GRK: δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι ἐφ' ὅσον
NAS: I consider it right, as long
KJV: Yea, I think it meet, as long as
INT: right moreover I esteem it as much [time] as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page