ἔκραζεν
Englishman's Concordance
ἔκραζεν (ekrazen) — 5 Occurrences

Matthew 15:22 V-IIA-3S
GRK: ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν
NAS: came out and [began] to cry out, saying,
INT: same having come out cried saying Have mercy on

Mark 10:48 V-IIA-3S
GRK: πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ
NAS: him to be quiet, but he kept crying out all
KJV: but he cried the more
INT: much more cried out Son of David

Luke 18:39 V-IIA-3S
GRK: πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυίδ
KJV: but he cried so much the more,
INT: much more cried out Son of David

Acts 16:17 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι
NAS: Paul and us, she kept crying out, saying,
KJV: and us, and cried, saying, These
INT: and us cried saying These

Acts 23:6 V-IIA-3S
GRK: ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ
NAS: Paul [began] crying out in the Council,
KJV: Pharisees, he cried out in
INT: [the] other of Pharisees cried out in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page