Πόσους
Englishman's Concordance
Πόσους (Posous) — 5 Occurrences

Matthew 15:34 IPro-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε
NAS: said to them, How many loaves
KJV: unto them, How many loaves
INT: Jesus How many loaves have you

Matthew 16:9 IPro-AMP
GRK: πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε
NAS: of the five thousand, and how many baskets
KJV: and how many baskets
INT: five thousand and how many hand-baskets you took [up]

Mark 6:38 IPro-AMP
GRK: λέγει αὐτοῖς Πόσους ἔχετε ἄρτους
NAS: And He said to them, How many loaves
KJV: unto them, How many loaves
INT: he says to them How many have you loaves

Mark 8:5 IPro-AMP
GRK: ἠρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετε ἄρτους
NAS: And He was asking them, How many loaves
KJV: them, How many loaves
INT: he asked them How many have you loaves

Mark 8:19 IPro-AMP
GRK: τοὺς πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους κλασμάτων
NAS: for the five thousand, how many baskets
KJV: five thousand, how many baskets
INT: the five thousand how many hand-baskets of fragments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page