Προσέχετε
Englishman's Concordance
Προσέχετε (Prosechete) — 11 Occurrences

Matthew 6:1 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε δὲ τὴν
NAS: Beware of practicing
KJV: Take heed that ye do not
INT: Beware moreover the

Matthew 7:15 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν
NAS: Beware of the false prophets, who
INT: But beware of the

Matthew 10:17 V-PMA-2P
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ
NAS: But beware of men, for they will hand
KJV: But beware of men:
INT: beware however of

Matthew 16:6 V-PMA-2P
GRK: Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς
NAS: to them, Watch out and beware of the leaven
KJV: Take heed and beware of the leaven
INT: See and beware of the

Matthew 16:11 V-PMA-2P
GRK: εἶπον ὑμῖν προσέχετε δὲ ἀπὸ
NAS: bread? But beware of the leaven
KJV: bread, that ye should beware of
INT: I spoke to you to beware also of

Luke 12:1 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῦ πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ
NAS: first [of all, ]Beware of the leaven
KJV: disciples first of all, Beware ye of
INT: of him first Take heed to yourselves of

Luke 17:3 V-PMA-2P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν
NAS: Be on your guard! If your brother
KJV: Take heed to yourselves: If
INT: Take heed to yourselves if

Luke 20:46 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν
NAS: Beware of the scribes, who like
KJV: Beware of the scribes,
INT: Beware of the

Luke 21:34 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς
NAS: Be on guard, so that your hearts
KJV: And take heed to yourselves,
INT: take heed moreover to yourselves

Acts 5:35 V-PMA-2P
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ
NAS: of Israel, take care what
KJV: of Israel, take heed to yourselves
INT: Men Israelites take heed to yourselves as regards

Acts 20:28 V-PMA-2P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ
NAS: Be on guard for yourselves
KJV: Take heed therefore unto yourselves,
INT: Take heed to yourselves and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page