προσεύξασθαι
Englishman's Concordance
προσεύξασθαι (proseuxasthai) — 6 Occurrences

Matthew 14:23 V-ANM
GRK: κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι ὀψίας δὲ
NAS: by Himself to pray; and when it was evening,
KJV: apart to pray: and
INT: apart himself to pray Evening moreover

Mark 6:46 V-ANM
GRK: τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: He left for the mountain to pray.
KJV: into a mountain to pray.
INT: the moutain to pray

Luke 6:12 V-ANM
GRK: τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν
NAS: to the mountain to pray, and He spent the whole night
KJV: a mountain to pray, and
INT: the mountain to pray and he was

Luke 9:28 V-ANM
GRK: τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: and went up on the mountain to pray.
KJV: into a mountain to pray.
INT: the mountain to pray

Luke 18:10 V-ANM
GRK: τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι ὁ εἷς
NAS: up into the temple to pray, one
KJV: the temple to pray; the one
INT: the temple to pray the one

Acts 10:9 V-ANM
GRK: τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν
NAS: the sixth hour to pray.
KJV: the housetop to pray about
INT: the housetop to pray about hour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
πρόσεχε — 1 Occ.
προσέχειν — 4 Occ.
Προσέχετε — 11 Occ.
προσέχοντας — 1 Occ.
προσέχοντες — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page