3087. יְהוֹצָדָק (Yehotsadaq)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3087. יְהוֹצָדָק (Yehotsadaq) — 8 Occurrences

1 Chronicles 6:14
HEB: הוֹלִ֥יד אֶת־ יְהוֹצָדָֽק׃
NAS: became the father of Jehozadak;
KJV: and Seraiah begat Jehozadak,
INT: and Seraiah the father of Jehozadak

1 Chronicles 6:15
HEB: וִיהוֹצָדָ֣ק הָלַ֔ךְ בְּהַגְל֣וֹת
NAS: and Jehozadak went
KJV: And Jehozadak went
INT: and Jehozadak went carried

Haggai 1:1
HEB: יְהוֹשֻׁ֧עַ בֶּן־ יְהוֹצָדָ֛ק הַכֹּהֵ֥ן הַגָּד֖וֹל
NAS: the son of Jehozadak, the high
KJV: the son of Josedech, the high
INT: Joshua the son of Jehozadak priest the high

Haggai 1:12
HEB: וִיהוֹשֻׁ֣עַ בֶּן־ יְהוֹצָדָק֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל
NAS: the son of Jehozadak, the high
KJV: the son of Josedech, the high
INT: and Joshua the son of Jehozadak priest the high

Haggai 1:14
HEB: יְהוֹשֻׁ֤עַ בֶּן־ יְהוֹצָדָק֙ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּד֔וֹל
NAS: the son of Jehozadak, the high
KJV: the son of Josedech, the high
INT: of Joshua the son of Jehozadak priest the high

Haggai 2:2
HEB: יְהוֹשֻׁ֥עַ בֶּן־ יְהוֹצָדָ֖ק הַכֹּהֵ֣ן הַגָּד֑וֹל
NAS: the son of Jehozadak, the high
KJV: the son of Josedech, the high
INT: Joshua the son of Jehozadak priest the high

Haggai 2:4
HEB: יְהוֹשֻׁ֣עַ בֶּן־ יְהוֹצָדָק֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל
NAS: son of Jehozadak, the high
KJV: son of Josedech, the high
INT: Joshua son of Jehozadak priest the high

Zechariah 6:11
HEB: יְהוֹשֻׁ֥עַ בֶּן־ יְהוֹצָדָ֖ק הַכֹּהֵ֥ן הַגָּדֽוֹל׃
NAS: the son of Jehozadak, the high
KJV: the son of Josedech, the high
INT: of Joshua the son of Jehozadak priest the high

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page