2 Chronicles 33:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
310 [e]וְאַחֲרֵי־
wə-’a-ḥă-rê-
And afterConj-w | Prep
3651 [e]כֵ֡ן
ḵên
thisAdv
1129 [e]בָּנָ֣ה
bā-nāh
he builtV-Qal-Perf-3ms
2346 [e]חוֹמָ֣ה
ḥō-w-māh
a wallN-fs
2435 [e]חִֽיצוֹנָ֣ה ׀
ḥî-ṣō-w-nāh
outsideAdj-fs
5892 [e]לְעִיר־
lə-‘îr-
the CityPrep-l | N-fsc
1732 [e]דָּוִ֡יד
dā-wîḏ
of DavidN-proper-ms
4628 [e]מַעְרָבָה֩
ma‘-rā-ḇāh
on the west sideN-ms | 3fs
1521 [e]לְגִיח֨וֹן
lə-ḡî-ḥō-wn
of GihonPrep-l | N-proper-fs
5158 [e]בַּנַּ֜חַל
ban-na-ḥal
in the valleyPrep-b, Art | N-ms
935 [e]וְלָב֨וֹא
wə-lā-ḇō-w
and as far as the entranceConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf
8179 [e]בְשַׁ֤עַר
ḇə-ša-‘ar
of GatePrep-b | N-msc
1709 [e]הַדָּגִים֙
had-dā-ḡîm
the FishArt | N-mp
5437 [e]וְסָבַ֣ב
wə-sā-ḇaḇ
and [it] enclosedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
6077 [e]לָעֹ֔פֶל
lā-‘ō-p̄el,
OphelPrep-l, Art | N-ms
1361 [e]וַיַּגְבִּיהֶ֖הָ
way-yaḡ-bî-he-hā
and he raised it to a great heightConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3fs
3966 [e]מְאֹ֑ד
mə-’ōḏ;
veryAdv
7760 [e]וַיָּ֧שֶׂם
way-yā-śem
and he putConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8269 [e]שָֽׂרֵי־
śā-rê-
captainsN-mpc
2428 [e]חַ֛יִל
ḥa-yil
militaryN-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
in allPrep-b | N-msc
5892 [e]הֶעָרִ֥ים
he-‘ā-rîm
the citiesArt | N-fp
1219 [e]הַבְּצֻר֖וֹת
hab-bə-ṣu-rō-wṯ
fortifiedArt | Adj-fp
3063 [e]בִּיהוּדָֽה׃
bî-hū-ḏāh.
of JudahPrep-b | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַחֲרֵי־כֵ֡ן בָּנָ֣ה חֹומָ֣ה חִֽיצֹונָ֣ה ׀ לְעִיר־דָּוִ֡יד מַעְרָבָה֩ לְגִיחֹ֨ון בַּנַּ֜חַל וְלָבֹ֨וא בְשַׁ֤עַר הַדָּגִים֙ וְסָבַ֣ב לָעֹ֔פֶל וַיַּגְבִּיהֶ֖הָ מְאֹ֑ד וַיָּ֧שֶׂם שָֽׂרֵי־חַ֛יִל בְּכָל־הֶעָרִ֥ים הַבְּצֻרֹ֖ות בִּיהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 33:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחרי־כן בנה חומה חיצונה ׀ לעיר־דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי־חיל בכל־הערים הבצרות ביהודה׃

דברי הימים ב 33:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואחרי־כן בנה חומה חיצונה ׀ לעיר־דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי־חיל בכל־הערים הבצרות ביהודה׃

דברי הימים ב 33:14 Hebrew Bible
ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now after this he built the outer wall of the city of David on the west side of Gihon, in the valley, even to the entrance of the Fish Gate; and he encircled the Ophel with it and made it very high. Then he put army commanders in all the fortified cities of Judah.

King James Bible
Now after this he built a wall without the city of David, on the west side of Gihon, in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compassed about Ophel, and raised it up a very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah.

Holman Christian Standard Bible
After this, he built the outer wall of the city of David from west of Gihon in the valley to the entrance of the Fish Gate; he brought it around the Ophel, and he heightened it considerably. He also placed military commanders in all the fortified cities of Judah.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Chronicles 32:5 Also he strengthened himself, and built up all the wall that was …

Gihon

2 Chronicles 32:30 This same Hezekiah also stopped the upper watercourse of Gihon, and …

1 Kings 1:33,45 The king also said to them, Take with you the servants of your lord, …

fish gate

Nehemiah 3:3 But the fish gate did the sons of Hassenaah build, who also laid …

Nehemiah 12:39 And from above the gate of Ephraim, and above the old gate, and above …

Zephaniah 1:10 And it shall come to pass in that day, said the LORD, that there …

Ophel. or, the tower

2 Chronicles 27:3 He built the high gate of the house of the LORD, and on the wall …

Nehemiah 3:26,27 Moreover the Nethinims dwelled in Ophel, to the place over against …

put

2 Chronicles 11:11,12 And he fortified the strong holds, and put captains in them, and …

2 Chronicles 17:19 These waited on the king, beside those whom the king put in the fenced …

Links
2 Chronicles 33:142 Chronicles 33:14 NIV2 Chronicles 33:14 NLT2 Chronicles 33:14 ESV2 Chronicles 33:14 NASB2 Chronicles 33:14 KJV2 Chronicles 33:14 Bible Apps2 Chronicles 33:14 Biblia Paralela2 Chronicles 33:14 Chinese Bible2 Chronicles 33:14 French Bible2 Chronicles 33:14 German BibleBible Hub
2 Chronicles 33:13
Top of Page
Top of Page