2 Corinthians 10:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]τοῦτο
touto
ThisDPro-ANS
3049 [e]λογιζέσθω
logizesthō
let reckonV-PMM/P-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5108 [e]τοιοῦτος,
toioutos
such a one,DPro-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3634 [e]οἷοί
hoioi
such asRelPro-NMP
1510 [e]ἐσμεν
esmen
we areV-PIA-1P
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
3056 [e]λόγῳ
logō
in wordN-DMS
1223 [e]δι’
di’
byPrep
1992 [e]ἐπιστολῶν
epistolōn
lettersN-GFP
548 [e]ἀπόντες,
apontes
being absent,V-PPA-NMP
5108 [e]τοιοῦτοι
toioutoi
such [we are]DPro-NMP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3918 [e]παρόντες
parontes
being presentV-PPA-NMP
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
2041 [e]ἔργῳ.
ergō
in action.N-DNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Nestle 1904
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ

2 Corinthians 10:11 Hebrew Bible
ידע נא האמר כזאת כי כמו שאנחנו בדבור על ידי אגרות בהיותנו רחוקים כן גם בפעל אנחנו בהיותנו קרובים׃

2 Corinthians 10:11 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܗܕܐ ܢܬܪܥܐ ܡܢ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܓܪܬܢ ܟܕ ܪܚܝܩܝܢܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܢ ܐܦ ܡܐ ܕܩܪܝܒܝܢܢ ܒܥܒܕܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Let such a person consider this, that what we are in word by letters when absent, such persons we are also in deed when present.

King James Bible
Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such will we be also in deed when we are present.

Holman Christian Standard Bible
Such a person should consider this: What we are in the words of our letters when absent, we will be in actions when present.
Treasury of Scripture Knowledge

such.

2 Corinthians 12:20 For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, …

2 Corinthians 13:2,3,10 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time…

1 Corinthians 4:19,20 But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, …

Links
2 Corinthians 10:112 Corinthians 10:11 NIV2 Corinthians 10:11 NLT2 Corinthians 10:11 ESV2 Corinthians 10:11 NASB2 Corinthians 10:11 KJV2 Corinthians 10:11 Bible Apps2 Corinthians 10:11 Biblia Paralela2 Corinthians 10:11 Chinese Bible2 Corinthians 10:11 French Bible2 Corinthians 10:11 German BibleBible Hub
2 Corinthians 10:10
Top of Page
Top of Page