Acts 19:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
368 [e]ἀναντιρρήτων
anantirrētōn
UndeniableAdj-GNP
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1510 [e]ὄντων
ontōn
beingV-PPA-GNP
3778 [e]τούτων
toutōn
these things,DPro-GNP
1163 [e]δέον
deon
necessaryV-PPA-NNS
1510 [e]ἐστὶν
estin
it isV-PIA-3S
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
for youPPro-A2P
2687 [e]κατεσταλμένους
katestalmenous
calmV-RPM/P-AMP
5225 [e]ὑπάρχειν
hyparchein
to be,V-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3367 [e]μηδὲν
mēden
nothingAdj-ANS
4312 [e]προπετὲς
propetes
rashAdj-ANS
4238 [e]πράσσειν.
prassein
to do.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Nestle 1904
ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀναντιρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀναντιρήτων / ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν προπετὲς πράττειν

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράττειν

Acts 19:36 Hebrew Bible
ויען אשר אין לכחש בדברים האלה ראוי לכם להיות שקטים ולא לעשות דבר נמהר׃

Acts 19:36 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܘܠܐ ܠܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܫܠܝܢ ܘܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܡܕܡ ܒܤܘܪܗܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"So, since these are undeniable facts, you ought to keep calm and to do nothing rash.

King James Bible
Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet, and to do nothing rashly.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, since these things are undeniable, you must keep calm and not do anything rash.
Treasury of Scripture Knowledge

ye ought.

Acts 5:35-39 And said to them, You men of Israel, take heed to yourselves what …

Proverbs 14:29 He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is …

Proverbs 25:8 Go not forth hastily to strive, lest you know not what to do in the …

Links
Acts 19:36Acts 19:36 NIVActs 19:36 NLTActs 19:36 ESVActs 19:36 NASBActs 19:36 KJVActs 19:36 Bible AppsActs 19:36 Biblia ParalelaActs 19:36 Chinese BibleActs 19:36 French BibleActs 19:36 German BibleBible Hub
Acts 19:35
Top of Page
Top of Page