Matthew 5:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
191 [e]Ἠκούσατε
Ēkousate
You have heardV-AIA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2046 [e]ἐρρέθη
errethē
it was said,V-AIP-3S
3788 [e]Ὀφθαλμὸν
Ophthalmon
EyeN-AMS
473 [e]ἀντὶ
anti
forPrep
3788 [e]ὀφθαλμοῦ
ophthalmou
eye,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3599 [e]ὀδόντα
odonta
toothN-AMS
473 [e]ἀντὶ
anti
forPrep
3599 [e]ὀδόντος.
odontos
tooth.’N-GMSGreek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Nestle 1904
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος

Matthew 5:38 Hebrew Bible
שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן׃

Matthew 5:38 Aramaic NT: Peshitta
ܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܫܢܐ ܚܠܦ ܫܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You have heard that it was said, 'AN EYE FOR AN EYE, AND A TOOTH FOR A TOOTH.'

King James Bible
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

Holman Christian Standard Bible
"You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth.
Treasury of Scripture Knowledge

An eye.

Exodus 21:22-27 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart …

Leviticus 24:19,20 And if a man cause a blemish in his neighbor; as he has done, so …

Deuteronomy 19:19 Then shall you do to him, as he had thought to have done to his brother: …

Links
Matthew 5:38Matthew 5:38 NIVMatthew 5:38 NLTMatthew 5:38 ESVMatthew 5:38 NASBMatthew 5:38 KJVMatthew 5:38 Bible AppsMatthew 5:38 Biblia ParalelaMatthew 5:38 Chinese BibleMatthew 5:38 French BibleMatthew 5:38 German BibleBible Hub
Matthew 5:37
Top of Page
Top of Page