Romans 9:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τῷ
ToArt-DMS
3475 [e]Μωϋσεῖ
Mōusei
MosesN-DMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3004 [e]λέγει
legei
He says:V-PIA-3S
1653 [e]Ἐλεήσω
Eleēsō
I will show mercy toV-FIA-1S
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1653 [e]ἐλεῶ,
eleō
I may show mercy,V-PSA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3627 [e]οἰκτιρήσω*
oiktirēsō
I will have compassion onV-FIA-1S
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3627 [e]οἰκτίρω*.
oiktirō
I may have compassion.”V-PSA-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Nestle 1904
τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω / οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω / οἰκτίρω.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῷ γὰρ Μωϋσῇ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
τῷ γὰρ Μωϋσεῖ λέγει· ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει· ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τῷ γὰρ Μωσῇ λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω

Romans 9:15 Hebrew Bible
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃

Romans 9:15 Aramaic NT: Peshitta
ܗܐ ܐܦ ܠܡܘܫܐ ܐܡܪ ܐܪܚܡ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܡܪܚܡ ܐܢܐ ܘܐܚܘܢ ܠܐܝܢܐ ܕܚܐܢ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For He says to Moses, "I WILL HAVE MERCY ON WHOM I HAVE MERCY, AND I WILL HAVE COMPASSION ON WHOM I HAVE COMPASSION."

King James Bible
For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.

Holman Christian Standard Bible
For He tells Moses: I will show mercy to whom I will show mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
Treasury of Scripture Knowledge

I will have.

Romans 9:16,18,19 So then it is not of him that wills, nor of him that runs, but of …

Exodus 33:19 And he said, I will make all my goodness pass before you, and I will …

Exodus 34:6,7 And the LORD passed by before him, and proclaimed, The LORD, The …

Isaiah 27:11 When the boughs thereof are withered, they shall be broken off: the …

Micah 7:18 Who is a God like to you, that pardons iniquity, and passes by the …

Links
Romans 9:15Romans 9:15 NIVRomans 9:15 NLTRomans 9:15 ESVRomans 9:15 NASBRomans 9:15 KJVRomans 9:15 Bible AppsRomans 9:15 Biblia ParalelaRomans 9:15 Chinese BibleRomans 9:15 French BibleRomans 9:15 German BibleBible Hub
Romans 9:14
Top of Page
Top of Page