εἰργάσαντο
Englishman's Concordance
εἰργάσαντο (eirgasanto) — 1 Occurrence

Hebrews 11:33 V-AIM-3P
GRK: κατηγωνίσαντο βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον
NAS: kingdoms, performed [acts of] righteousness,
KJV: kingdoms, wrought righteousness,
INT: overcame kingdoms performed righteousness obtained

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page