ἐργάζεσθε
Englishman's Concordance
ἐργάζεσθε (ergazesthe) — 3 Occurrences

John 6:27 V-PMM/P-2P
GRK: ἐργάζεσθε μὴ τὴν
NAS: Do not work for the food
KJV: Labour not for the meat
INT: Work not [for] the

Colossians 3:23 V-PMM/P-2P
GRK: ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ
NAS: you do, do your work heartily,
KJV: whatsoever ye do, do [it] heartily, as
INT: out of all heart work as to the

James 2:9 V-PIM/P-2P
GRK: προσωπολημπτεῖτε ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι ὑπὸ
NAS: you show partiality, you are committing sin
KJV: ye have respect to persons, ye commit sin,
INT: you have partiality sin you commit being convicted by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page