ἐξομολογήσηται
Englishman's Concordance
ἐξομολογήσηται (exomologēsētai) — 1 Occurrence

Philippians 2:11 V-ASM-3S
GRK: πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι ΚΥΡΙΟΣ
NAS: tongue will confess that Jesus
KJV: tongue should confess that
INT: every tongue should confess that [is] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page