ἰδίους
Englishman's Concordance
ἰδίους (idious) — 5 Occurrences

Matthew 25:14 Adj-AMP
GRK: ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ
NAS: who called his own slaves
KJV: [who] called his own servants,
INT: called the own servants and

John 13:1 Adj-AMP
GRK: ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν
NAS: having loved His own who
KJV: having loved his own which
INT: having loved the own who [were] in

Acts 4:23 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: they went to their own [companions] and reported
KJV: to their own company, and
INT: to own and reported

1 Corinthians 14:35 Adj-AMP
GRK: οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν
NAS: let them ask their own husbands
KJV: let them ask their husbands
INT: home the own husbands let them ask

1 Timothy 6:1 Adj-AMP
GRK: δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης
NAS: are to regard their own masters
KJV: count their own masters
INT: slaves the own masters of all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page