κατήγγειλαν
Englishman's Concordance
κατήγγειλαν (katēngeilan) — 1 Occurrence

Acts 3:24 V-AIA-3P
GRK: ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας
NAS: also announced these
INT: spoke also proclaimed the days

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page