Μακεδονίας
Englishman's Concordance
Μακεδονίας (Makedonias) — 7 Occurrences

Acts 16:12 N-GFS
GRK: τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία
NAS: of the district of Macedonia, a [Roman] colony;
KJV: of that part of Macedonia, [and] a colony:
INT: of [that] district of Macedonia city a colony

Acts 18:5 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε
NAS: came down from Macedonia, Paul
KJV: from Macedonia, Paul
INT: from Macedonia both

Acts 20:3 N-GFS
GRK: ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
NAS: to return through Macedonia.
KJV: to return through Macedonia.
INT: to return through Macedonia

2 Corinthians 1:16 N-GFS
GRK: πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς
NAS: and again from Macedonia to come
KJV: again out of Macedonia unto you,
INT: again from Macedonia to come to

2 Corinthians 8:1 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας
NAS: in the churches of Macedonia,
KJV: on the churches of Macedonia;
INT: churches of Macedonia

2 Corinthians 11:9 N-GFS
GRK: ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας καὶ ἐν
NAS: came from Macedonia they fully supplied
KJV: from Macedonia supplied:
INT: having come from Macedonia and in

Philippians 4:15 N-GFS
GRK: ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας οὐδεμία μοι
NAS: after I left Macedonia, no church
KJV: I departed from Macedonia, no church
INT: I came out from Macedonia not any with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page