μακάριός
Englishman's Concordance
μακάριός (makarios) — 16 Occurrences

Matthew 11:6 Adj-NMS
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς
NAS: And blessed is he who
KJV: And blessed is [he], whosoever
INT: And blessed is he who

Matthew 16:17 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ Σίμων
NAS: said to him, Blessed are you, Simon
KJV: unto him, Blessed art thou,
INT: said to him Blessed are you Simon

Matthew 24:46 Adj-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος
NAS: Blessed is that slave whom
KJV: Blessed [is] that servant,
INT: Blessed [is] the servant

Luke 7:23 Adj-NMS
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς
NAS: Blessed is he who does not take
KJV: And blessed is [he], whosoever
INT: and blessed is who

Luke 12:43 Adj-NMS
GRK: μακάριος ὁ δοῦλος
NAS: Blessed is that slave whom
KJV: Blessed [is] that servant,
INT: Blessed [is] the servant

Luke 14:14 Adj-NMS
GRK: καὶ μακάριος ἔσῃ ὅτι
NAS: and you will be blessed, since
KJV: thou shalt be blessed; for
INT: and blessed you will be for

Luke 14:15 Adj-NMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Μακάριος ὅστις φάγεται
NAS: he said to Him, Blessed is everyone who
KJV: unto him, Blessed [is] he
INT: said to him Blessed [is he] who will eat

Romans 4:8 Adj-NMS
GRK: μακάριος ἀνὴρ οὗ
NAS: BLESSED IS THE MAN WHOSE
KJV: Blessed [is] the man to whom
INT: blessed [the] man to whom

Romans 14:22 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ μακάριος ὁ μὴ
NAS: God. Happy is he who does not condemn
KJV: God. Happy [is] he that condemneth
INT: God Blessed [is] he that not

1 Timothy 6:15 Adj-NMS
GRK: δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος
NAS: time-- He who is the blessed and only
KJV: [who is] the blessed and
INT: will show the blessed and alone

James 1:12 Adj-NMS
GRK: Μακάριος ἀνὴρ ὃς
NAS: Blessed is a man who
KJV: Blessed [is] the man that
INT: Blessed [is the] man who

James 1:25 Adj-NMS
GRK: ἔργου οὗτος μακάριος ἐν τῇ
NAS: this man will be blessed in what he does.
KJV: this man shall be blessed in his
INT: of [the] work this one blessed in the

Revelation 1:3 Adj-NMS
GRK: μακάριος ὁ ἀναγινώσκων
NAS: Blessed is he who reads and those
KJV: Blessed [is] he that readeth, and
INT: Blessed [is] he that reads

Revelation 16:15 Adj-NMS
GRK: ὡς κλέπτης μακάριος ὁ γρηγορῶν
NAS: a thief. Blessed is the one who stays awake
KJV: a thief. Blessed [is] he that watcheth,
INT: as a thief Blessed [is] he that watches

Revelation 20:6 Adj-NMS
GRK: μακάριος καὶ ἅγιος
NAS: Blessed and holy is the one who has
KJV: Blessed and holy
INT: Blessed and holy [is]

Revelation 22:7 Adj-NMS
GRK: ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ τηρῶν
NAS: quickly. Blessed is he who heeds
KJV: quickly: blessed [is] he that keepeth
INT: I am coming quickly Blessed [is] he who keeps

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page