φέρεσθαι
Englishman's Concordance
φέρεσθαι (pheresthai) — 1 Occurrence

Hebrews 9:16 V-PNM/P
GRK: θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου
KJV: [is], there must also of necessity be the death
INT: [the] death [is] necessary to bring in of the [one] having made [it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page