5648. עֲבַד (abad)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5648. עֲבַד (abad) — 28 Occurrences

Ezra 4:15
HEB: וּמְדִנָ֔ן וְאֶשְׁתַּדּוּר֙ עָבְדִ֣ין בְּגַוַּ֔הּ מִן־
NAS: that a search may be made in the record
KJV: and provinces, and that they have moved sedition
INT: and provinces revolt may be made within of

Ezra 4:19
HEB: וּמְרַ֥ד וְאֶשְׁתַּדּ֖וּר מִתְעֲבֶד־ בַּֽהּ׃
KJV: and sedition have been made therein.
INT: rebellion and revolt have been made

Ezra 4:22
HEB: הֱו֛וֹ שָׁל֖וּ לְמֶעְבַּ֣ד עַל־ דְּנָ֑ה
NAS: of being negligent in carrying out this
INT: Beware negligent carrying out this

Ezra 5:8
HEB: דָ֛ךְ אָסְפַּ֥רְנָא מִתְעַבְדָ֖א וּמַצְלַ֥ח בְּיֶדְהֹֽם׃
NAS: work is going on with great care
KJV: work goeth fast
INT: and this great is going succeeding their hands

Ezra 6:8
HEB: לְמָ֣א דִֽי־ תַֽעַבְד֗וּן עִם־ שָׂבֵ֤י
NAS: concerning what you are to do for these
KJV: what ye shall do to
INT: what of do to elders

Ezra 6:11
HEB: וּבַיְתֵ֛הּ נְוָל֥וּ יִתְעֲבֵ֖ד עַל־ דְּנָֽה׃
NAS: on it and his house shall be made a refuse heap
KJV: and let his house be made a dunghill
INT: and his house A refuse shall be made account of this

Ezra 6:12
HEB: טְעֵ֔ם אָסְפַּ֖רְנָא יִתְעֲבִֽד׃ פ
NAS: [this] decree, let [it] be carried out with all diligence!
KJV: a decree; let it be done with speed.
INT: decree all let be carried

Ezra 6:13
HEB: כְּנֵ֖מָא אָסְפַּ֥רְנָא עֲבַֽדוּ׃
NAS: and their colleagues carried out [the decree] with all diligence,
KJV: had sent, so they did speedily.
INT: so all carried

Ezra 6:16
HEB: וַעֲבַ֣דוּ בְנֵֽי־ יִ֠שְׂרָאֵל
NAS: of the exiles, celebrated the dedication
KJV: of the captivity, kept the dedication
INT: celebrated and the sons of Israel

Ezra 7:18
HEB: כַּסְפָּ֥א וְדַהֲבָ֖ה לְמֶעְבַּ֑ד כִּרְע֥וּת אֱלָהֲכֹ֖ם
NAS: and gold, you may do according to the will
KJV: thy brethren, to do with the rest
INT: of the silver and gold may do the will of your God

Ezra 7:18
HEB: כִּרְע֥וּת אֱלָהֲכֹ֖ם תַּעַבְדֽוּן׃
KJV: and the gold, that do after the will
INT: the will of your God may do

Ezra 7:21
HEB: שְׁמַיָּ֔א אָסְפַּ֖רְנָא יִתְעֲבִֽד׃
NAS: may require of you, it shall be done diligently,
KJV: shall require of you, it be done speedily,
INT: of heaven diligently shall be done

Ezra 7:23
HEB: אֱלָ֣הּ שְׁמַיָּ֔א יִתְעֲבֵד֙ אַדְרַזְדָּ֔א לְבֵ֖ית
NAS: of heaven, let it be done with zeal
KJV: let it be diligently done for the house
INT: the God of heaven it be done zeal the house

Ezra 7:26
HEB: לָא֩ לֶהֱוֵ֨א עָבֵ֜ד דָּתָ֣א דִֽי־
NAS: Whoever will not observe the law
KJV: be executed speedily
INT: will not be observe the law forasmuch

Ezra 7:26
HEB: דִּינָ֕ה לֶהֱוֵ֥א מִתְעֲבֵ֖ד מִנֵּ֑הּ הֵ֤ן
NAS: let judgment be executed upon him strictly,
INT: judgment become be executed him whether

Jeremiah 10:11
HEB: וְאַרְקָ֖א לָ֣א עֲבַ֑דוּ יֵאבַ֧דוּ מֵֽאַרְעָ֛א
NAS: to them, The gods that did not make the heavens
KJV: that have not made the heavens
INT: and the earth have not make will perish the earth

Daniel 2:5
HEB: וּפִשְׁרֵ֔הּ הַדָּמִין֙ תִּתְעַבְד֔וּן וּבָתֵּיכ֖וֹן נְוָלִ֥י
NAS: and its interpretation, you will be torn limb
KJV: with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces,
INT: interpretation limb will be torn and your houses A rubbish

Daniel 3:1
HEB: נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א עֲבַד֙ צְלֵ֣ם דִּֽי־
NAS: the king made an image
KJV: the king made an image
INT: Nebuchadnezzar the king made an image forasmuch

Daniel 3:15
HEB: לְצַלְמָ֣א דִֽי־ עַבְדֵת֒ וְהֵן֙ לָ֣א
NAS: the image that I have made, [very well]. But if
KJV: the image which I have made; [well]: but if
INT: the image who have made if not

Daniel 3:29
HEB: נְג֔וֹא הַדָּמִ֣ין יִתְעֲבֵ֔ד וּבַיְתֵ֖הּ נְוָלִ֣י
NAS: and Abed-nego shall be torn limb
KJV: and Abednego, shall be cut in pieces,
INT: and Abed-nego limb shall be torn and their houses to a rubbish

Daniel 4:2
HEB: וְתִמְהַיָּ֔א דִּ֚י עֲבַ֣ד עִמִּ֔י אֱלָהָ֖א
NAS: the Most High God has done for me.
KJV: God hath wrought toward
INT: and wonders which has done toward God

Daniel 4:35
HEB: חֲשִׁיבִ֔ין וּֽכְמִצְבְּיֵ֗הּ עָבֵד֙ בְּחֵ֣יל שְׁמַיָּ֔א
NAS: as nothing, But He does according
KJV: as nothing: and he doeth according to his will
INT: are accounted to his will does the host of heaven

Daniel 4:35
HEB: לֵ֖הּ מָ֥ה עֲבַֽדְתְּ׃
NAS: Or say to Him, 'What have You done?'
KJV: or say unto him, What doest thou?
INT: say What does

Daniel 5:1
HEB: בֵּלְשַׁאצַּ֣ר מַלְכָּ֗א עֲבַד֙ לְחֶ֣ם רַ֔ב
NAS: Belshazzar the king held a great feast
KJV: Belshazzar the king made a great feast
INT: Belshazzar the king held feast A great

Daniel 6:10
HEB: דִּֽי־ הֲוָ֣א עָבֵ֔ד מִן־ קַדְמַ֖ת
NAS: his God, as he had been doing previously.
INT: now when he had been doing according previously

Daniel 6:22
HEB: חֲבוּלָ֖ה לָ֥א עַבְדֵֽת׃
NAS: you, O king, I have committed no
KJV: thee, O king, have I done no
INT: crime no have committed

Daniel 6:27
HEB: מְשֵׁיזִ֣ב וּמַצִּ֗ל וְעָבֵד֙ אָתִ֣ין וְתִמְהִ֔ין
NAS: and rescues and performs signs
KJV: and rescueth, and he worketh signs
INT: delivers and rescues and performs signs and wonders

Daniel 7:21
HEB: וְקַרְנָ֣א דִכֵּ֔ן עָבְדָ֥ה קְרָ֖ב עִם־
NAS: and that horn was waging war
KJV: and the same horn made war with
INT: horn and the same was waging war with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page