Ezra 5
Interlinear Bible
Temple Rebuilding Resumes
5013 [e]   1
wə·hiṯ·nab·bî   1
וְהִתְנַבִּ֞י   1
And prophesied   1
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjPerf‑3ms   1
2292 [e]
ḥag·gay
חַגַּ֣י
Haggai
N‑proper‑ms
 
nə·ḇî·’āh
[נביאה]
 - 
N‑msd
5013 [e]
nə·ḇî·yā,
(נְבִיָּ֗א)
prophet the
N‑msd
2148 [e]
ū·zə·ḵar·yāh
וּזְכַרְיָ֤ה
and Zechariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
1247 [e]
ḇar-
בַר־
son
N‑msc
  
 

 
 
 5714 [e]
‘id·dō·w
עִדּוֹא֙
of Iddo
N‑proper‑ms
 
nə·ḇî·’ay·yā
[נביאיא]
 - 
N‑mpd
5013 [e]
nə·ḇî·yay·yā,
(נְבִיַּיָּ֔א)
prophets
N‑mpd
5922 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê,
יְה֣וּדָיֵ֔א
Jews
N‑proper‑ms
1768 [e]

דִּ֥י
who [were]
Pro‑r
3061 [e]
ḇî·hūḏ
בִיה֖וּד
in Judah
Prep‑b | N‑proper‑ms
3390 [e]
ū·ḇî·rū·šə·lem;
וּבִירוּשְׁלֶ֑ם
and Jerusalem
Conj‑w, Prep‑b | N‑proper‑fs
8036 [e]
bə·šum
בְּשֻׁ֛ם
in the name
Prep‑b | N‑msc
426 [e]
’ĕ·lāh
אֱלָ֥הּ
of the God
N‑msc
  
 

 
 
 3479 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5922 [e]
‘ă·lê·hō·wn.
עֲלֵיהֽוֹן׃
[who was] over them
Prep | 3mp
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   2
bê·ḏa·yin   2
בֵּאדַ֡יִן   2
Then   2
Prep‑b | Adv   2
6966 [e]
qā·mū
קָ֠מוּ
rose up
V‑Qal‑Perf‑3mp
2217 [e]
zə·rub·bā·ḇel
זְרֻבָּבֶ֤ל
Zerubbabel
N‑proper‑ms
1247 [e]
bar-
בַּר־
son
N‑msc
  
 

 
 
 7598 [e]
šə·’al·tî·’êl
שְׁאַלְתִּיאֵל֙
of Shealtiel
N‑proper‑ms
3443 [e]
wə·yê·šū·a‘
וְיֵשׁ֣וּעַ
and Jeshua
Conj‑w | N‑proper‑ms
1247 [e]
bar-
בַּר־
son
N‑msc
  
 

 
 
 3136 [e]
yō·w·ṣā·ḏāq,
יֽוֹצָדָ֔ק
of Jozadak
N‑proper‑ms
8271 [e]
wə·šā·rîw
וְשָׁרִ֣יו
and began
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3mp
1124 [e]
lə·miḇ·nê,
לְמִבְנֵ֔א
to build
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1005 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
of God
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
which [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירֽוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
5974 [e]
wə·‘im·mə·hō·wn
וְעִמְּה֛וֹן
and with them
Conj‑w | Prep | 3mp
 
nə·ḇî·’ay·yā
[נביאיא]
 - 
N‑mpd
5029 [e]
nə·ḇî·yay·yā
(נְבִיַּיָּ֥א)
prophets [were] the
N‑mpd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
God
N‑msd
5583 [e]
mə·sā·‘ă·ḏîn
מְסָעֲדִ֥ין
helping
V‑Piel‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
  
lə·hō·wn
לְהֽוֹן׃
them
Prep | 3mp
 

פ
 - 
Punc
    3
bêh-   3
בֵּהּ־   3
At   3
Prep | 3ms   3
2166 [e]
zim·nā
זִמְנָא֩
same time the
N‑msd
858 [e]
’ă·ṯā
אֲתָ֨א
came
V‑Qal‑Perf‑3ms
5922 [e]
‘ă·lê·hō·wn
עֲלֵיה֜וֹן
to them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 8674 [e]
tat·tə·nay
תַּ֠תְּנַי
Tattenai
N‑proper‑ms
6347 [e]
pa·ḥaṯ
פַּחַ֧ת
the governor of [the region]
N‑msc
5675 [e]
‘ă·ḇar-
עֲבַֽר־
beyond
N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh
נַהֲרָ֛ה
River the
N‑msd
 
ū·šə·ṯar
וּשְׁתַ֥ר
and
 
  
 

 
 
 8370 [e]
bō·wz·nay
בּוֹזְנַ֖י
Shethar-boznai
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3675 [e]
ū·ḵə·nā·wā·ṯə·hō·wn;
וּכְנָוָתְה֑וֹן
and their companions
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
3652 [e]
wə·ḵên
וְכֵן֙
and thus
Conj‑w | Adv
560 [e]
’ā·mə·rîn
אָמְרִ֣ין
spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
 
lə·hōm,
לְהֹ֔ם
to them
Prep | 3mp
4479 [e]
man-
מַן־
who
Interrog
7761 [e]
śām
שָׂ֨ם
has commanded
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lə·ḵōm
לְכֹ֜ם
you
Prep | 2mp
2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֗ם
command
N‑ms
  
 

 
 
 1005 [e]
bay·ṯā
בַּיְתָ֤א
temple
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָה֙
this
Pro‑ms
1124 [e]
lib·bə·nê,
לִבְּנֵ֔א
to build
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
؟
 
 
 846 [e]
wə·’uš·šar·nā
וְאֻשַּׁרְנָ֥א
and wall
Conj‑w | N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֖ה
this
Pro‑ms
  
 
.
 
 
 3635 [e]
lə·šaḵ·lā·lāh.
לְשַׁכְלָלָֽה׃
finish
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   4
’ĕ·ḏa·yin   4
אֱדַ֥יִן   4
Then   4
Adv   4
  
 

 
 
 3660 [e]
kə·nê·mā
כְּנֵ֖מָא
accordingly
Adv
560 [e]
’ă·mar·nā
אֲמַ֣רְנָא
we told
V‑Qal‑Perf‑1cp
 
lə·hōm;
לְּהֹ֑ם
them
Prep | 3mp
4479 [e]
man-
מַן־
who
Interrog
581 [e]
’in·nūn
אִנּוּן֙
were
Pro‑3mp
8036 [e]
šə·mā·hāṯ
שְׁמָהָ֣ת
the names
N‑mpc
1400 [e]
guḇ·ray·yā,
גֻּבְרַיָּ֔א
of men the
N‑mpd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֥ה
this
Pro‑ms
1147 [e]
ḇin·yā·nā
בִנְיָנָ֖א
building
N‑msd
  
 
؟
 
 
 1124 [e]
bā·na·yin.
בָּנַֽיִן׃
were constructing
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5870 [e]   5
wə·‘ên   5
וְעֵ֣ין   5
but the eye   5
Conj‑w | N‑fsc   5
426 [e]
’ĕ·lā·hă·hōm,
אֱלָהֲהֹ֗ם
of their God
N‑msc | 3mp
1934 [e]
hă·wāṯ
הֲוָת֙
was
V‑Qal‑Perf‑3fs
5922 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
7868 [e]
śā·ḇê
שָׂבֵ֣י
the elders
N‑mpc
  
 

 
 
 3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê,
יְהוּדָיֵ֔א
of Jews
N‑proper‑ms
3809 [e]
wə·lā-
וְלָא־
so that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 989 [e]
ḇaṭ·ṭi·lū
בַטִּ֣לוּ
they could make cease
V‑Piel‑Perf‑3mp
1994 [e]
him·mōw,
הִמּ֔וֹ
them
Pro‑3mp
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
till
Prep
2941 [e]
ṭa‘·mā
טַעְמָ֖א
a report
N‑msd
  
 

 
 
 1868 [e]
lə·ḏā·rə·yā·weš
לְדָרְיָ֣וֶשׁ
to Darius
Prep‑l | N‑proper‑ms
1946 [e]
yə·hāḵ;
יְהָ֑ךְ
could go
V‑Qal‑Imperf‑3ms
116 [e]
we·’ĕ·ḏa·yin
וֶאֱדַ֛יִן
and
Conj‑w | Adv
8421 [e]
yə·ṯî·ḇūn
יְתִיב֥וּן
was returned
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
5407 [e]
niš·tə·wā·nā
נִשְׁתְּוָנָ֖א
a written answer
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
  
 
.
 
 
 1836 [e]
də·nāh.
דְּנָֽה׃
this [matter]
Pro‑ms
 

פ
 - 
Punc
Tattenai's Letter to Darius
6573 [e]   6
par·še·ḡen   6
פַּרְשֶׁ֣גֶן   6
This is a copy   6
N‑msc   6
104 [e]
’ig·gar·tā
אִ֠גַּרְתָּא
of letter the
N‑fsd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
7972 [e]
šə·laḥ
שְׁלַ֞ח
sent
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 8674 [e]
tat·tə·nay
תַּתְּנַ֣י ׀
Tattenai
N‑proper‑ms
6347 [e]
pa·ḥaṯ
פַּחַ֣ת
the governor of [the region]
N‑msc
5675 [e]
‘ă·ḇar-
עֲבַֽר־
beyond
N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh,
נַהֲרָ֗ה
River the
N‑msd
 
ū·šə·ṯar
וּשְׁתַ֤ר
and
 
  
 

 
 
 8370 [e]
bō·wz·nay
בּוֹזְנַי֙
Shethar-boznai
Conj‑w | N‑proper‑ms
3675 [e]
ū·ḵə·nā·wā·ṯêh,
וּכְנָ֣וָתֵ֔הּ
and his companions
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 671 [e]
’ă·p̄ar·sə·ḵā·yê,
אֲפַ֨רְסְכָיֵ֔א
Persians
N‑proper‑mpd
1768 [e]

דִּ֖י
who [were in the region]
Pro‑r
5675 [e]
ba·‘ă·ḇar
בַּעֲבַ֣ר
beyond
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh;
נַהֲרָ֑ה
River the
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
1868 [e]
dā·rə·yā·weš
דָּרְיָ֖וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
king the
N‑msd
6600 [e]   7
piṯ·ḡā·mā   7
פִּתְגָמָ֖א   7
A letter   7
N‑msd   7
7972 [e]
šə·la·ḥū
שְׁלַ֣חוּ
they sent
V‑Qal‑Perf‑3mp
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî;
עֲל֑וֹהִי
to him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 1836 [e]
wə·ḵiḏ·nāh
וְכִדְנָה֙
and this
Conj‑w, Prep‑k | Pro‑ms
3790 [e]
kə·ṯîḇ
כְּתִ֣יב
was written
V‑Nifal‑Perf‑3ms
1459 [e]
bə·ḡaw·wêh,
בְּגַוֵּ֔הּ
in which
Prep‑b | N‑msc | 3ms
1868 [e]
lə·ḏā·rə·yā·weš
לְדָרְיָ֥וֶשׁ
to Darius
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
king the
N‑msd
8001 [e]
šə·lā·mā
שְׁלָמָ֥א
peace
N‑msd
  
 
.
 
 
 3606 [e]
ḵōl·lā.
כֹֽלָּא׃
all
N‑msd
 
s
ס
 - 
Punc
3046 [e]   8
yə·ḏî·a‘   8
יְדִ֣יעַ ׀   8
Known   8
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms   8
1934 [e]
le·hĕ·wê
לֶהֱוֵ֣א
let it be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā,
לְמַלְכָּ֗א
to king the
Prep‑l | N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
236 [e]
’ă·zal·nā
אֲזַ֜לְנָא
we went
V‑Qal‑Perf‑1cp
  
 

 
 
 3061 [e]
lî·hūḏ
לִיה֤וּד
of Judah
Prep‑l | N‑proper‑ms
4083 [e]
mə·ḏî·nə·tā
מְדִֽינְתָּא֙
into province the
N‑fsd
1005 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵית֙
to the temple
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
of God
N‑msd
7229 [e]
rab·bā,
רַבָּ֔א
great the
Adj‑msd
1932 [e]
wə·hū
וְה֤וּא
that
Conj‑w | Pro‑3ms
1124 [e]
miṯ·bə·nê
מִתְבְּנֵא֙
is being built with
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 69 [e]
’e·ḇen
אֶ֣בֶן
stones
N‑fsc
1560 [e]
gə·lāl,
גְּלָ֔ל
heavy
N‑ms
636 [e]
wə·’ā‘
וְאָ֖ע
and timber
Conj‑w | N‑ms
7761 [e]
mit·tə·śām
מִתְּשָׂ֣ם
is being laid
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3797 [e]
bə·ḵuṯ·lay·yā;
בְּכֻתְלַיָּ֑א
in walls the
Prep‑b | N‑mpd
5673 [e]
wa·‘ă·ḇî·ḏə·tā
וַעֲבִ֥ידְתָּא
and work
Conj‑w | N‑fsd
1791 [e]
ḏāḵ
דָ֛ךְ
this
Pro‑fs
  
 

 
 
 629 [e]
’ā·sə·par·nā
אָסְפַּ֥רְנָא
diligently
Adv
5648 [e]
miṯ·‘aḇ·ḏā
מִתְעַבְדָ֖א
goes on
V‑Hitpael‑Prtcpl‑fs
6744 [e]
ū·maṣ·laḥ
וּמַצְלַ֥ח
and prospers
Conj‑w | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 3028 [e]
bə·yeḏ·hōm.
בְּיֶדְהֹֽם׃
in their hands
Prep‑b | N‑fsc | 3mp
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   9
’ĕ·ḏa·yin,   9
אֱדַ֗יִן   9
Then   9
Adv   9
7593 [e]
šə·’ê·lə·nā
שְׁאֵ֙לְנָא֙
we asked
V‑Qal‑Perf‑1cp
  
 

 
 
 7868 [e]
lə·śā·ḇay·yā
לְשָׂבַיָּ֣א
elders
Prep‑l | N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֔ךְ
these
Pro‑cp
  
 

 
 
 3660 [e]
kə·nê·mā
כְּנֵ֖מָא
[and] thus
Adv
560 [e]
’ă·mar·nā
אֲמַ֣רְנָא
spoke
V‑Qal‑Perf‑1cp
 
lə·hōm;
לְּהֹ֑ם
to them
Prep | 3mp
4479 [e]
man-
מַן־
who
Interrog
7761 [e]
śām
שָׂ֨ם
commanded
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lə·ḵōm
לְכֹ֜ם
you
Prep | 2mp
2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֗ם
command
N‑ms
  
 

 
 
 1005 [e]
bay·ṯā
בַּיְתָ֤א
temple
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָה֙
this
Pro‑ms
1124 [e]
lə·miḇ·nə·yāh,
לְמִבְנְיָ֔ה
to build
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
؟
 
 
 846 [e]
wə·’uš·šar·nā
וְאֻשַּׁרְנָ֥א
and wall
Conj‑w | N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֖ה
this
Pro‑ms
  
 
.
 
 
 3635 [e]
lə·šaḵ·lā·lāh.
לְשַׁכְלָלָֽה׃
to finish
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 

 
 
 638 [e]   10
wə·’ap̄   10
וְאַ֧ף   10
And also   10
Conj‑w | Conj   10
8036 [e]
šə·mā·hā·ṯə·hōm
שְׁמָהָתְהֹ֛ם
their names
N‑mpc | 3mp
7593 [e]
šə·’ê·lə·nā
שְׁאֵ֥לְנָא
we asked
V‑Qal‑Perf‑1cp
 
lə·hōm
לְּהֹ֖ם
them
Prep | 3mp
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘ū·ṯāḵ;
לְהוֹדָעוּתָ֑ךְ
to inform you
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 2ms
1768 [e]

דִּ֛י
that
Pro‑r
3790 [e]
niḵ·tuḇ
נִכְתֻּ֥ב
we might write
V‑Qal‑Imperf‑1cp
8036 [e]
šum-
שֻׁם־
the names
N‑msc
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֖א
of men the
N‑mpd
1768 [e]

דִּ֥י
who [were]
Pro‑r
  
 
.
 
 
 7217 [e]
ḇə·rā·šê·hōm.
בְרָאשֵׁיהֹֽם׃
chief among them
Prep‑b | N‑mpc | 3mp
 
s
ס
 - 
Punc
3660 [e]   11
ū·ḵə·nê·mā   11
וּכְנֵ֥מָא   11
And thus   11
Conj‑w | Adv   11
  
 

 
 
 6600 [e]
p̄iṯ·ḡā·mā
פִתְגָמָ֖א
an answer
N‑msd
8421 [e]
hă·ṯî·ḇū·nā
הֲתִיב֣וּנָא
they returned us
V‑Hifil‑Perf‑3mp | 1cp
  
 

 
 
 560 [e]
lə·mê·mar;
לְמֵמַ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
586 [e]
’ă·naḥ·nā
אֲנַ֣חְנָא
we
Pro‑1cp
1994 [e]
him·mōw
הִמּ֡וֹ
are
Pro‑3mp
5649 [e]
‘aḇ·ḏō·w·hî
עַבְדוֹהִי֩
the servants
N‑mpc | 3ms
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
426 [e]
’ĕ·lāh
אֱלָ֨הּ
the God
N‑msc
8065 [e]
šə·may·yā
שְׁמַיָּ֜א
of heaven
N‑mpd
  
 

 
 
 772 [e]
wə·’ar·‘ā,
וְאַרְעָ֗א
and earth
Conj‑w | N‑fsd
1124 [e]
ū·ḇā·na·yin
וּבָנַ֤יִן
and we are rebuilding
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1005 [e]
bay·ṯā
בַּיְתָא֙
temple the
N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
1934 [e]
hă·wā
הֲוָ֨א
was
V‑Qal‑Perf‑3ms
1124 [e]
ḇə·nêh
בְנֵ֜ה
built
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
  
 

 
 
 6928 [e]
miq·qaḏ·maṯ
מִקַּדְמַ֤ת
ago
Prep‑m | N‑fsc
1836 [e]
də·nāh
דְּנָה֙
this [is]
Pro‑ms
8140 [e]
šə·nîn
שְׁנִ֣ין
years
N‑fp
7690 [e]
śag·gî·’ān,
שַׂגִּיאָ֔ן
many
Adj‑fp
4430 [e]
ū·me·leḵ
וּמֶ֤לֶךְ
and a king
Conj‑w | N‑ms
3479 [e]
lə·yiś·rā·’êl
לְיִשְׂרָאֵל֙
of Israel
Prep‑l | N‑proper‑ms
7229 [e]
raḇ,
רַ֔ב
great
Adj‑ms
1124 [e]
bə·nā·hî
בְּנָ֖הִי
which built
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3ms
  
 
.
 
 
 3635 [e]
wə·šaḵ·lə·lêh.
וְשַׁכְלְלֵֽהּ׃
and completed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms | 3ms
3861 [e]   12
lā·hên,   12
לָהֵ֗ן   12
But   12
Conj   12
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1768 [e]

דִּ֨י
because
Pro‑r
7265 [e]
har·gi·zū
הַרְגִּ֤זוּ
provoked to wrath
V‑Hifil‑Perf‑3mp
2 [e]
’ă·ḇā·ho·ṯa·nā
אֲבָהֳתַ֙נָא֙
our fathers
N‑mpc | 1cp
426 [e]
le·’ĕ·lāh
לֶאֱלָ֣הּ
the God
Prep‑l | N‑msc
8065 [e]
šə·may·yā,
שְׁמַיָּ֔א
of heaven
N‑mpd
3052 [e]
yə·haḇ
יְהַ֣ב
He gave
V‑Qal‑Perf‑3ms
1994 [e]
him·mōw,
הִמּ֔וֹ
them
Pro‑3mp
3028 [e]
bə·yaḏ
בְּיַ֛ד
into the hand
Prep‑b | N‑fsc
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
of Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
4430 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
  
 

 
 
 895 [e]
bā·ḇel
בָּבֶ֖ל
of Babylon
N‑proper‑fs
 
kas·dā·yā
[כסדיא]
 - 
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3679 [e]
kas·dā·’āh;
(כַּסְדָּאָ֑ה)
Chaldean the
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1005 [e]
ū·ḇay·ṯāh
וּבַיְתָ֤ה
and temple
Conj‑w | N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָה֙
this
Pro‑ms
5642 [e]
saṯ·rêh,
סַתְרֵ֔הּ
[who] destroyed
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3ms
5972 [e]
wə·‘am·māh
וְעַמָּ֖ה
and people the
Conj‑w | N‑msd
1541 [e]
haḡ·lî
הַגְלִ֥י
carried away
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 895 [e]
lə·ḇā·ḇel.
לְבָבֶֽל׃
to Babylon
Prep‑l | N‑proper‑fs
 
s
ס
 - 
Punc
1297 [e]   13
bə·ram   13
בְּרַם֙   13
However   13
Conj   13
8140 [e]
biš·naṯ
בִּשְׁנַ֣ת
in the year
Prep‑b | N‑fsc
2298 [e]
ḥă·ḏāh,
חֲדָ֔ה
first
Number‑fs
3567 [e]
lə·ḵō·w·reš
לְכ֥וֹרֶשׁ
of Cyrus
Prep‑l | N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
king
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
895 [e]
ḇā·ḇel;
בָבֶ֑ל
Babylon
N‑proper‑ms
3567 [e]
kō·w·reš
כּ֤וֹרֶשׁ
Cyrus
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
King
N‑msd
7761 [e]
śām
שָׂ֣ם
issued
V‑Qal‑Perf‑3ms
2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֔ם
a decree
N‑ms
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
of God
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֖ה
this
Pro‑ms
  
 
.
 
 
 1124 [e]
lib·bə·nê.
לִבְּנֵֽא׃
to build
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
638 [e]   14
wə·’ap̄   14
וְ֠אַף   14
And   14
Conj‑w | Conj   14
3984 [e]
mā·nay·yā
מָאנַיָּ֣א
articles the
N‑mpd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
1005 [e]
ḇêṯ-
בֵית־
house
N‑msc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָא֮
of God the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
1722 [e]
ḏa·hă·ḇāh
דַהֲבָ֣ה
gold
N‑msd
3702 [e]
wə·ḵas·pā
וְכַסְפָּא֒
and silver
Conj‑w | N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
which
Pro‑r
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar,
נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
5312 [e]
han·pêq
הַנְפֵּק֙
had taken
V‑Hifil‑Perf‑3ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵֽיכְלָא֙
temple the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that [was]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem,
בִֽירוּשְׁלֶ֔ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑ms
2987 [e]
wə·hê·ḇêl
וְהֵיבֵ֣ל
and carried
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
1994 [e]
him·mōw,
הִמּ֔וֹ
they
Pro‑3mp
1965 [e]
lə·hê·ḵə·lā
לְהֵיכְלָ֖א
into temple the
Prep‑l | N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
  
 

 
 
 895 [e]
ḇā·ḇel;
בָבֶ֑ל
Babylon
N‑proper‑fs
5312 [e]
han·pêq
הַנְפֵּ֨ק
took
V‑Hifil‑Perf‑3ms
1994 [e]
him·mōw
הִמּ֜וֹ
those
Pro‑3mp
3567 [e]
kō·w·reš
כּ֣וֹרֶשׁ
Cyrus
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
King the
N‑msd
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵֽיכְלָא֙
temple the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
  
 

 
 
 895 [e]
ḇā·ḇel,
בָבֶ֔ל
Babylon
N‑proper‑fs
3052 [e]
wî·hî·ḇū
וִיהִ֙יבוּ֙
and they were given
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3mp
  
 

 
 
 8340 [e]
lə·šê·šə·baṣ·ṣar
לְשֵׁשְׁבַּצַּ֣ר
to one Sheshbazzar
Prep‑l | N‑proper‑ms
8036 [e]
šə·mêh,
שְׁמֵ֔הּ
named
N‑msc | 3ms
1768 [e]

דִּ֥י
whom
Pro‑r
  
 

 
 
 6347 [e]
p̄e·ḥāh
פֶחָ֖ה
governor
N‑ms
  
 
.
 
 
 7761 [e]
śā·mêh.
שָׂמֵֽהּ׃
he had made
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3ms
560 [e]   15
wa·’ă·mar-   15
וַאֲמַר־   15
And he said   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   15
 
lêh
לֵ֓הּ ׀
to him
Prep | 3ms
 
’êl·leh
[אלה]
these
Pro‑cp
412 [e]
’êl
(אֵ֚ל)
these
Pro‑cp
  
 

 
 
 3984 [e]
mā·nay·yā,
מָֽאנַיָּ֔א
articles
N‑mpd
5376 [e]
śē
שֵׂ֚א
take
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 236 [e]
’ê·zel-
אֵֽזֶל־
go
V‑Qal‑Imp‑ms
5182 [e]
’ă·ḥêṯ
אֲחֵ֣ת
carry
V‑Hifil‑Imp‑ms
1994 [e]
him·mōw,
הִמּ֔וֹ
them
Pro‑3mp
1965 [e]
bə·hê·ḵə·lā
בְּהֵיכְלָ֖א
to temple [site] the
Prep‑b | N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑ms
1005 [e]
ū·ḇêṯ
וּבֵ֥ית
and the house
Conj‑w | N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
of God
N‑msd
1124 [e]
yiṯ·bə·nê
יִתְבְּנֵ֥א
let be rebuilt
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 870 [e]
’aṯ·rêh.
אַתְרֵֽהּ׃
its [former] site
N‑msc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   16
’ĕ·ḏa·yin   16
אֱדַ֙יִן֙   16
Then   16
Adv   16
  
 

 
 
 8340 [e]
šê·šə·baṣ·ṣar
שֵׁשְׁבַּצַּ֣ר
Sheshbazzar
N‑proper‑ms
1791 [e]
dêḵ,
דֵּ֔ךְ
this
Adj‑ms
858 [e]
’ă·ṯā,
אֲתָ֗א
came
V‑Qal‑Perf‑3ms
3052 [e]
yə·haḇ
יְהַ֧ב
[and] laid
V‑Qal‑Perf‑3ms
787 [e]
’uš·šay·yā
אֻשַּׁיָּ֛א
foundation the
N‑mpd
1768 [e]
dî-
דִּי־
of
Pro‑r
1005 [e]
ḇêṯ
בֵ֥ית
the house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
of God
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
which [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
4481 [e]
ū·min-
וּמִן־
but from
Conj‑w | Prep
116 [e]
’ĕ·ḏa·yin
אֱדַ֧יִן
then [on]
Adv
5705 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and even until
Conj‑w | Prep
3705 [e]
kə·‘an
כְּעַ֛ן
now
Adv
  
 

 
 
 1124 [e]
miṯ·bə·nê
מִתְבְּנֵ֖א
it has been under construction
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
3809 [e]
wə·lā
וְלָ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 8000 [e]
šə·lim.
שְׁלִֽם׃
it is finished
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
3705 [e]   17
ū·ḵə·‘an   17
וּכְעַ֞ן   17
Now therefore   17
Conj‑w | Adv   17
2006 [e]
hên
הֵ֧ן
if
Conj
5922 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֣א
king the
N‑msd
2869 [e]
ṭāḇ,
טָ֗ב
[it seems] good
Adj‑ms
1240 [e]
yiṯ·baq·qar
יִ֠תְבַּקַּר
let a search be made
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 1005 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֨ית
in house
Prep‑b | N‑msc
1596 [e]
gin·zay·yā
גִּנְזַיָּ֜א
treasure
N‑mpd
1768 [e]
dî-
דִּי־
that
Pro‑r
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֣א
king's the
N‑msd
8536 [e]
ṯam·māh
תַמָּה֮
 - 
Adv
1768 [e]

דִּ֣י
which [is] there
Pro‑r
  
 

 
 
 895 [e]
bə·ḇā·ḇel
בְּבָבֶל֒
in Babylon
Prep‑b | N‑proper‑fs
2006 [e]
hên
הֵ֣ן
whether
Conj
383 [e]
’î·ṯay,
אִיתַ֗י
[it] is [so]
Adv
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
4481 [e]
min-
מִן־
by
Prep
3567 [e]
kō·w·reš
כּ֤וֹרֶשׁ
Cyrus
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
King
N‑msd
7761 [e]
śîm
שִׂ֣ים
was issued
V‑Nifal‑Perf‑3ms
2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֔ם
a decree
N‑ms
1124 [e]
lə·miḇ·nê
לְמִבְנֵ֛א
to build
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
of God
N‑msd
1791 [e]
ḏêḵ
דֵ֖ךְ
this
Adj‑ms
  
 

 
 
 3390 [e]
bî·rū·šə·lem;
בִּירוּשְׁלֶ֑ם
at Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑ms
7470 [e]
ū·rə·‘ūṯ
וּרְע֥וּת
and his pleasure
Conj‑w | N‑fsc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֛א
king the
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
  
 
.
 
 
 1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֖ה
this [matter]
Pro‑ms
7972 [e]
yiš·laḥ
יִשְׁלַ֥ח
Let send
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 5922 [e]
‘ă·le·nā.
עֲלֶֽינָא׃
us
Prep | 1cp
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ezra 4
Top of Page
Top of Page