7715. שַׁדְרַך (Shadrak)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 7715. שַׁדְרַך (Shadrak) — 14 Occurrences

Daniel 2:49
HEB: מְדִינַ֣ת בָּבֶ֔ל לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: and he appointed Shadrach, Meshach
KJV: and he set Shadrach, Meshach,
INT: of the province of Babylon Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:12
HEB: מְדִינַ֣ת בָּבֶ֔ל שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: of Babylon, [namely] Shadrach, Meshach
KJV: of Babylon, Shadrach, Meshach,
INT: of the province of Babylon Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:13
HEB: אֲמַר֙ לְהַיְתָיָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: to bring Shadrach, Meshach
KJV: to bring Shadrach, Meshach,
INT: gave to bring Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:14
HEB: לְה֔וֹן הַצְדָּ֕א שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: to them, Is it TRUE, Shadrach, Meshach
KJV: unto them, [Is it] true, O Shadrach, Meshach,
INT: and said true. Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:16
HEB: עֲנ֗וֹ שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד
NAS: Shadrach, Meshach and Abed-nego
KJV: Shadrach, Meshach, and Abednego,
INT: replied Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:19
HEB: ק) עַל־ שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: toward Shadrach, Meshach
KJV: against Shadrach, Meshach,
INT: alter toward Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:20
HEB: אֲמַר֙ לְכַפָּתָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: to tie up Shadrach, Meshach
KJV: to bind Shadrach, Meshach,
INT: commanded to tie Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:22
HEB: דִּ֤י הַסִּ֙קוּ֙ לְשַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד
NAS: carried up Shadrach, Meshach
KJV: that took up Shadrach, Meshach,
INT: who up Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:23
HEB: אִלֵּךְ֙ תְּלָ֣תֵּה֔וֹן שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד
NAS: men, Shadrach, Meshach
KJV: men, Shadrach, Meshach,
INT: these three Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:26
HEB: עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר שַׁדְרַ֨ךְ מֵישַׁ֧ךְ וַעֲבֵד־
NAS: and said, Shadrach, Meshach
KJV: and said, Shadrach, Meshach,
INT: responded and said Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:26
HEB: בֵּאדַ֣יִן נָֽפְקִ֗ין שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַעֲבֵ֥ד
NAS: Then Shadrach, Meshach
KJV: [hither]. Then Shadrach, Meshach,
INT: Then here Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:28
HEB: אֱלָהֲהוֹן֙ דִּֽי־ שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד
NAS: be the God of Shadrach, Meshach
KJV: [be] the God of Shadrach, Meshach,
INT: be the God who of Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:29
HEB: אֱלָהֲה֗וֹן דִּֽי־ שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד
NAS: the God of Shadrach, Meshach
KJV: the God of Shadrach, Meshach,
INT: the God who of Shadrach Meshach and Abed-nego

Daniel 3:30
HEB: מַלְכָּ֗א הַצְלַ֛ח לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַעֲבֵ֥ד
NAS: the king caused Shadrach, Meshach
KJV: promoted Shadrach, Meshach,
INT: the king to prosper Shadrach Meshach and Abed-nego

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page