Daniel 3:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1400 [e]וּלְגֻבְרִ֤ין
ū-lə-ḡuḇ-rîn
And certain menConj-w, Prep-l | N-mp
1401 [e]גִּבָּֽרֵי־
gib-bā-rê-
mightyN-mpc
2429 [e]חַ֙יִל֙
ḥa-yil
of valorN-ms
1768 [e]דִּ֣י
who [were]Pro-r
2429 [e]בְחַיְלֵ֔הּ
ḇə-ḥay-lêh,
in his armyPrep-b | N-msc | 3ms
560 [e]אֲמַר֙
’ă-mar
he commandedV-Qal-Perf-3ms
3729 [e]לְכַפָּתָ֔ה
lə-ḵap-pā-ṯāh,
to bindPrep-l | V-Piel-Inf
7715 [e]לְשַׁדְרַ֥ךְ
lə-šaḏ-raḵ
ShadrachPrep-l | N-proper-ms
4336 [e]מֵישַׁ֖ךְ
mê-šaḵ
MeshachN-proper-ms
  וַעֲבֵ֣ד
wa-‘ă-ḇêḏ
and 
5665 [e]נְג֑וֹ
nə-ḡōw;
Abed-negoConj-w | N-proper-ms
7412 [e]לְמִרְמֵ֕א
lə-mir-mê
[and] cast [them]Prep-l | V-Qal-Inf
861 [e]לְאַתּ֥וּן
lə-’at-tūn
into furnacePrep-l | N-msc
5135 [e]נוּרָ֖א
nū-rā
fieryN-csd
3345 [e]יָקִֽדְתָּֽא׃
yā-qiḏ-tā.
burning theV-Qal-Prtcpl-fsd

Hebrew Texts
דניאל 3:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְגֻבְרִ֤ין גִּבָּֽרֵי־חַ֙יִל֙ דִּ֣י בְחַיְלֵ֔הּ אֲמַר֙ לְכַפָּתָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַעֲבֵ֣ד נְגֹ֑ו לְמִרְמֵ֕א לְאַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃

דניאל 3:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולגברין גברי־חיל די בחילה אמר לכפתה לשדרך מישך ועבד נגו למרמא לאתון נורא יקדתא׃

דניאל 3:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולגברין גברי־חיל די בחילה אמר לכפתה לשדרך מישך ועבד נגו למרמא לאתון נורא יקדתא׃

דניאל 3:20 Hebrew Bible
ולגברין גברי חיל די בחילה אמר לכפתה לשדרך מישך ועבד נגו למרמא לאתון נורא יקדתא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He commanded certain valiant warriors who were in his army to tie up Shadrach, Meshach and Abed-nego in order to cast them into the furnace of blazing fire.

King James Bible
And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace.

Holman Christian Standard Bible
and he commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the furnace of blazing fire.
Treasury of Scripture Knowledge

most mighty men. Chal. mighty of strength. to bind.

Daniel 3:15 Now if you be ready that at what time you hear the sound of the cornet, …

Acts 12:4,5 And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered …

Acts 16:23,25 And when they had laid many stripes on them, they cast them into …

Links
Daniel 3:20Daniel 3:20 NIVDaniel 3:20 NLTDaniel 3:20 ESVDaniel 3:20 NASBDaniel 3:20 KJVDaniel 3:20 Bible AppsDaniel 3:20 Biblia ParalelaDaniel 3:20 Chinese BibleDaniel 3:20 French BibleDaniel 3:20 German BibleBible Hub
Daniel 3:19
Top of Page
Top of Page