Acts 16:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]ἐλθόντες
elthontes
having comeV-APA-NMP
1161 [e]δὲ
de
thenConj
2596 [e]κατὰ
kata
down toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
3465 [e]Μυσίαν
Mysian
Mysia,N-AFS
3985 [e]ἐπείραζον
epeirazon
they were attemptingV-IIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
978 [e]Βιθυνίαν
Bithynian
BithyniaN-AFS
4198 [e]πορευθῆναι,
poreuthēnai
to go;V-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1439 [e]εἴασεν
eiasen
did allowV-AIA-3S
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
SpiritN-NNS
2424 [e]Ἰησοῦ·
Iēsou
of Jesus;N-GMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Nestle 1904
ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα Ἰησοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα·

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα.

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ·

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα·

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον κατὰ τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι· καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα

Acts 16:7 Hebrew Bible
וכבאם אל מוסיא הואילו ללכת אל ביתוניא ולא הניח להם הרוח׃

Acts 16:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܡܘܤܝܐ ܐܬܪܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܠܒܝܬܘܢܝܐ ܘܠܐ ܐܦܤܬ ܠܗܘܢ ܪܘܚܗ ܕܝܫܘܥ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and after they came to Mysia, they were trying to go into Bithynia, and the Spirit of Jesus did not permit them;

King James Bible
After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not.

Holman Christian Standard Bible
When they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them.
Treasury of Scripture Knowledge

Bithynia.

1 Peter 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout …

Links
Acts 16:7Acts 16:7 NIVActs 16:7 NLTActs 16:7 ESVActs 16:7 NASBActs 16:7 KJVActs 16:7 Bible AppsActs 16:7 Biblia ParalelaActs 16:7 Chinese BibleActs 16:7 French BibleActs 16:7 German BibleBible Hub
Acts 16:6
Top of Page
Top of Page