Acts 24:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]οὓς
hous
whoRelPro-AMP
1163 [e]ἔδει
edei
oughtV-IIA-3S
1909 [e]ἐπὶ
epi
beforePrep
4771 [e]σοῦ
sou
youPPro-G2S
3918 [e]παρεῖναι
pareinai
to appearV-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2723 [e]κατηγορεῖν
katēgorein
to make accusation,V-PNA
1487 [e]εἴ
ei
ifConj
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
2192 [e]ἔχοιεν
echoien
they may haveV-POA-3P
4314 [e]πρὸς
pros
againstPrep
1473 [e]ἐμέ.
eme
me.PPro-A1S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Nestle 1904
τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ, --

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὓς δεῖ ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρός με

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὓς δεῖ ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς μέ

Acts 24:19 Hebrew Bible
אשר עליהם היה לעמד הנה לפניך ולענות בי אם היה להם דבר נגדי׃

Acts 24:19 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܐܢ ܕܫܓܫܘ ܐܢܫܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܬܘ ܡܢ ܐܤܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܕܢܩܘܡܘܢ ܥܡܝ ܩܕܡܝܟ ܘܢܩܛܪܓܘܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
who ought to have been present before you and to make accusation, if they should have anything against me.

King James Bible
Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.

Holman Christian Standard Bible
It is they who ought to be here before you to bring charges, if they have anything against me.
Treasury of Scripture Knowledge

Acts 23:30 And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, …

Acts 25:16 To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver …

Links
Acts 24:19Acts 24:19 NIVActs 24:19 NLTActs 24:19 ESVActs 24:19 NASBActs 24:19 KJVActs 24:19 Bible AppsActs 24:19 Biblia ParalelaActs 24:19 Chinese BibleActs 24:19 French BibleActs 24:19 German BibleBible Hub
Acts 24:18
Top of Page
Top of Page