Daniel 7:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5705 [e]עַ֣ד
‘aḏ
UntilPrep
1768 [e]דִּֽי־
dî-
thatPro-r
858 [e]אֲתָ֗ה
’ă-ṯāh,
cameV-Qal-Perf-3ms
6268 [e]עַתִּיק֙
‘at-tîq
AncientAdj-msc
3118 [e]יֽוֹמַיָּ֔א
yō-w-may-yā,
of Days theN-mpd
1780 [e]וְדִינָ֣א
wə-ḏî-nā
and a judgmentConj-w | N-msd
3052 [e]יְהִ֔ב
yə-hiḇ,
was made [in favor]V-Nifal-Perf-3ms
6922 [e]לְקַדִּישֵׁ֖י
lə-qad-dî-šê
of the saintsPrep-l | Adj-mpc
5946 [e]עֶלְיוֹנִ֑ין
‘el-yō-w-nîn;
of the Most HighAdj-mp
2166 [e]וְזִמְנָ֣א
wə-zim-nā
and the timeConj-w | N-msd
4291 [e]מְטָ֔ה
mə-ṭāh,
cameV-Qal-Perf-3ms
4437 [e]וּמַלְכוּתָ֖א
ū-mal-ḵū-ṯā
for kingdom theConj-w | N-fsd
2631 [e]הֶחֱסִ֥נוּ
he-ḥĕ-si-nū
to possessV-Hifil-Perf-3mp
6922 [e]קַדִּישִֽׁין׃
qad-dî-šîn.
the saintsAdj-mp

Hebrew Texts
דניאל 7:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֣ד דִּֽי־אֲתָ֗ה עַתִּיק֙ יֹֽומַיָּ֔א וְדִינָ֣א יְהִ֔ב לְקַדִּישֵׁ֖י עֶלְיֹונִ֑ין וְזִמְנָ֣א מְטָ֔ה וּמַלְכוּתָ֖א הֶחֱסִ֥נוּ קַדִּישִֽׁין׃

דניאל 7:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עד די־אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין׃

דניאל 7:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עד די־אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין׃

דניאל 7:22 Hebrew Bible
עד די אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
until the Ancient of Days came and judgment was passed in favor of the saints of the Highest One, and the time arrived when the saints took possession of the kingdom.

King James Bible
Until the Ancient of days came, and judgment was given to the saints of the most High; and the time came that the saints possessed the kingdom.

Holman Christian Standard Bible
until the Ancient of Days arrived and a judgment was given in favor of the holy ones of the Most High, for the time had come, and the holy ones took possession of the kingdom."
Treasury of Scripture Knowledge

no references listed for this verse.

Links
Daniel 7:22Daniel 7:22 NIVDaniel 7:22 NLTDaniel 7:22 ESVDaniel 7:22 NASBDaniel 7:22 KJVDaniel 7:22 Bible AppsDaniel 7:22 Biblia ParalelaDaniel 7:22 Chinese BibleDaniel 7:22 French BibleDaniel 7:22 German BibleBible Hub
Daniel 7:21
Top of Page
Top of Page