Galatians 4:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
It has been writtenV-RIM/P-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
11 [e]Ἀβραὰμ
Abraam
AbrahamN-NMS
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-AMP
5207 [e]υἱοὺς
huious
sonsN-AMP
2192 [e]ἔσχεν,
eschen
had,V-AIA-3S
1520 [e]ἕνα
hena
oneAdj-AMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
3814 [e]παιδίσκης
paidiskēs
slave womanN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1520 [e]ἕνα
hena
oneAdj-AMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1658 [e]ἐλευθέρας.
eleutheras
free.Adj-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Nestle 1904
γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γέγραπται γάρ, ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν· ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γράφω γάρ ὅτι Ἀβραάμ δύο υἱός ἔχω εἷς ἐκ ὁ παιδίσκη καί εἷς ἐκ ὁ ἐλεύθερος

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
γέγραπται γὰρ, ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν· ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας

Galatians 4:22 Hebrew Bible
כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃

Galatians 4:22 Aramaic NT: Peshitta
ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܐܒܪܗܡ ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܐܡܬܐ ܘܚܕ ܡܢ ܚܐܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman.

King James Bible
For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a freewoman.

Holman Christian Standard Bible
For it is written that Abraham had two sons, one by a slave and the other by a free woman.
Treasury of Scripture Knowledge

that.

Genesis 16:2-4,15 And Sarai said to Abram, Behold now, the LORD has restrained me from …

Genesis 21:1,2,10 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did to Sarah …

Links
Galatians 4:22Galatians 4:22 NIVGalatians 4:22 NLTGalatians 4:22 ESVGalatians 4:22 NASBGalatians 4:22 KJVGalatians 4:22 Bible AppsGalatians 4:22 Biblia ParalelaGalatians 4:22 Chinese BibleGalatians 4:22 French BibleGalatians 4:22 German BibleBible Hub
Galatians 4:21
Top of Page
Top of Page