John 4:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]Ἐν
En
But inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3342 [e]μεταξὺ
metaxy
meantimeAdv
2065 [e]ἠρώτων
ērōtōn
were askingV-IIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciples,N-NMP
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
4461 [e]Ῥαββί,
Rhabbi
Rabbi,N-VMS
5315 [e]φάγε.
phage
eat.V-AMA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Nestle 1904
Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ῥαββεί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ῥαββεί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ῥαββεί / ῥαββί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταί, λέγοντες, Ῥαββί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ραββί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· ῥαββεί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Ῥαββί, φάγε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ῥαββί φάγε

John 4:31 Hebrew Bible
טרם יבאו ותלמידיו בקשו ממנו לאמר אכל נא אדני׃

John 4:31 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܠܥܤ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Meanwhile the disciples were urging Him, saying, "Rabbi, eat."

King James Bible
In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.

Holman Christian Standard Bible
In the meantime the disciples kept urging Him, "Rabbi, eat something."
Treasury of Scripture Knowledge

Master.

Genesis 24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not …

Acts 16:30-34 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved…

Links
John 4:31John 4:31 NIVJohn 4:31 NLTJohn 4:31 ESVJohn 4:31 NASBJohn 4:31 KJVJohn 4:31 Bible AppsJohn 4:31 Biblia ParalelaJohn 4:31 Chinese BibleJohn 4:31 French BibleJohn 4:31 German BibleBible Hub
John 4:30
Top of Page
Top of Page