Luke 3:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
846 [e]αὐτὸς
autos
HimselfPPro-NM3S
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
756 [e]ἀρχόμενος
archomenos
beginningV-PPM-NMS
5616 [e]ὡσεὶ
hōsei
aboutAdv
2094 [e]ἐτῶν
etōn
years [old]N-GNP
5144 [e]τριάκοντα,
triakonta
thirty,Adj-GNP
1510 [e]Ὢν
ōn
beingV-PPA-NMS
5207 [e]υἱός,
huios
son,N-NMS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3543 [e]ἐνομίζετο,
enomizeto
was supposed,V-IIM/P-3S
2501 [e]Ἰωσὴφ,
Iōsēph
of Joseph,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2242 [e]Ἠλὶ
Ēli
of Heli,N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσὴφ, τοῦ Ἡλεὶ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσήφ τοῦ Ἡλεί

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσήφ τοῦ Ἡλεί / Ἠλὶ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν― ὡς ἐνομίζετο― υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ἡλί,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν, ὡς ἐνομίζετο, υἱός Ἰωσήφ, τοῦ Ἠλί,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσὴφ τοῦ Ἡλεὶ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν ὡς ἐνομίζετο υἱός Ἰωσήφ, τοῦ Ἠλὶ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ὢν ὡς ἐνομίζετο υἱός Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλὶ

Luke 3:23 Hebrew Bible
והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃

Luke 3:23 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܡܤܬܒܪ ܗܘܐ ܒܪ ܝܘܤܦ ܒܪ ܗܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When He began His ministry, Jesus Himself was about thirty years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, the son of Eli,

King James Bible
And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,

Holman Christian Standard Bible
As He began His ministry, Jesus was about 30 years old and was thought to be the son of Joseph, son of Heli,
Treasury of Scripture Knowledge

thirty.

Genesis 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king …

Numbers 4:3,35,39,43,47 From thirty years old and upward even until fifty years old, all …

being.

Luke 4:22 And all bore him witness, and wondered at the gracious words which …

Matthew 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and …

Mark 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, …

John 6:42 And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father …

which. The real father of Joseph was Jacob (Mat.

Luke 1:16 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.

Links
Luke 3:23Luke 3:23 NIVLuke 3:23 NLTLuke 3:23 ESVLuke 3:23 NASBLuke 3:23 KJVLuke 3:23 Bible AppsLuke 3:23 Biblia ParalelaLuke 3:23 Chinese BibleLuke 3:23 French BibleLuke 3:23 German BibleBible Hub
Luke 3:22
Top of Page
Top of Page