καταργήσει
Englishman's Concordance
καταργήσει (katargēsei) — 3 Occurrences

Romans 3:3 V-FIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ καταργήσει
NAS: their unbelief will not nullify the faithfulness
KJV: the faith of God without effect?
INT: of God will nullify

1 Corinthians 6:13 V-FIA-3S
GRK: καὶ ταῦτα καταργήσει τὸ δὲ
NAS: but God will do away with both
KJV: but God shall destroy both it
INT: and these will bring to nought and

2 Thessalonians 2:8 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ
NAS: of His mouth and bring to an end by the appearance
KJV: and shall destroy with the brightness
INT: of him and annul by the appearing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page