927. בְּהַל (behal)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 927. בְּהַל (behal) — 11 Occurrences

Daniel 2:25
HEB: אֱדַ֤יִן אַרְיוֹךְ֙ בְּהִתְבְּהָלָ֔ה הַנְעֵ֥ל לְדָנִיֵּ֖אל
NAS: Then Arioch hurriedly brought Daniel
KJV: the king in haste, and said
INT: Then Arioch hurriedly brought Daniel

Daniel 3:24
HEB: תְּוַ֖הּ וְקָ֣ם בְּהִתְבְּהָלָ֑ה עָנֵ֨ה וְאָמַ֜ר
NAS: and stood up in haste; he said
KJV: and rose up in haste, [and] spake,
INT: was astounded and stood haste spake said

Daniel 4:5
HEB: וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י יְבַהֲלֻנַּֽנִי׃
NAS: in my mind kept alarming me.
KJV: of my head troubled me.
INT: and the visions my mind kept

Daniel 4:19
HEB: חֲדָ֔ה וְרַעְיֹנֹ֖הִי יְבַהֲלֻנֵּ֑הּ עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א
NAS: as his thoughts alarmed him. The king
KJV: and his thoughts troubled him. The king
INT: one his thoughts alarmed responded the king

Daniel 4:19
HEB: וּפִשְׁרֵא֙ אַֽל־ יְבַהֲלָ֔ךְ עָנֵ֤ה בֵלְטְשַׁאצַּר֙
NAS: or its interpretation alarm you.' Belteshazzar
KJV: or the interpretation thereof, trouble thee. Belteshazzar
INT: interpretation not alarm replied Belteshazzar

Daniel 5:6
HEB: שְׁנ֔וֹהִי וְרַעיֹנֹ֖הִי יְבַהֲלוּנֵּ֑הּ וְקִטְרֵ֤י חַרְצֵהּ֙
NAS: and his thoughts alarmed him, and his hip
KJV: and his thoughts troubled him, so that the joints
INT: grew and his thoughts alarmed joints and his hip

Daniel 5:9
HEB: בֵלְשַׁאצַּר֙ שַׂגִּ֣יא מִתְבָּהַ֔ל וְזִיוֹ֖הִי שָׁנַ֣יִן
NAS: was greatly alarmed, his face
KJV: greatly troubled, and his countenance
INT: Belshazzar was greatly alarmed his face grew

Daniel 5:10
HEB: חֱיִ֔י אַֽל־ יְבַהֲלוּךְ֙ רַעְיוֹנָ֔ךְ וְזִיוָ֖יךְ
NAS: Do not let your thoughts alarm you or your face
KJV: thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance
INT: live not alarm your thoughts your face

Daniel 6:19
HEB: יְק֣וּם בְּנָגְהָ֑א וּבְהִ֨תְבְּהָלָ֔ה לְגֻבָּ֥א דִֽי־
NAS: and went in haste to the lions'
KJV: and went in haste unto the den
INT: arose the break haste den forasmuch

Daniel 7:15
HEB: וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י יְבַהֲלֻנַּֽנִי׃
NAS: in my mind kept alarming me.
KJV: of my head troubled me.
INT: and the visions my mind alarming

Daniel 7:28
HEB: שַׂגִּ֣יא ׀ רַעְיוֹנַ֣י יְבַהֲלֻנַּ֗נִי וְזִיוַי֙ יִשְׁתַּנּ֣וֹן
NAS: were greatly alarming me and my face
KJV: much troubled me, and my countenance
INT: were greatly my thoughts alarming and my face grew

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page