Daniel 2:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]אֱדַ֤יִן
’ĕ-ḏa-yin
ThenAdv
746 [e]אַרְיוֹךְ֙
’ar-yō-wḵ
AriochN-proper-ms
927 [e]בְּהִתְבְּהָלָ֔ה
bə-hiṯ-bə-hā-lāh,
quicklyPrep-b | V-Hitpael-Inf
5954 [e]הַנְעֵ֥ל
han-‘êl
broughtV-Hifil-Perf-3ms
1841 [e]לְדָנִיֵּ֖אל
lə-ḏā-nî-yêl
DanielPrep-l | N-proper-ms
6925 [e]קֳדָ֣ם
qo-ḏām
beforePrep
4430 [e]מַלְכָּ֑א
mal-kā;
king theN-msd
3652 [e]וְכֵ֣ן
wə-ḵên
and thusConj-w | Adv
560 [e]אֲמַר־
’ă-mar-
saidV-Qal-Perf-3ms
  לֵ֗הּ
lêh,
to himPrep | 3ms
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
7912 [e]הַשְׁכַּ֤חַת
haš-ka-ḥaṯ
I have foundV-Hifil-Perf-1cs
1400 [e]גְּבַר֙
gə-ḇar
a manN-ms
4481 [e]מִן־
min-
ofPrep
1123 [e]בְּנֵ֤י
bə-nê
the captivesN-mpc
1547 [e]גָֽלוּתָא֙
ḡā-lū-ṯā
captives of theN-fsd
1768 [e]דִּ֣י
thatPro-r
3061 [e]יְה֔וּד
yə-hūḏ,
JudahN-proper-fs
1768 [e]דִּ֥י
whoPro-r
6591 [e]פִשְׁרָ֖א
p̄iš-rā
interpretation theN-msd
4430 [e]לְמַלְכָּ֥א
lə-mal-kā
to the kingPrep-l | N-msd
3046 [e]יְהוֹדַֽע׃
yə-hō-w-ḏa‘.
will make knownV-Hifil-Imperf-3ms

Hebrew Texts
דניאל 2:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱדַ֤יִן אַרְיֹוךְ֙ בְּהִתְבְּהָלָ֔ה הַנְעֵ֥ל לְדָנִיֵּ֖אל קֳדָ֣ם מַלְכָּ֑א וְכֵ֣ן אֲמַר־לֵ֗הּ דִּֽי־הַשְׁכַּ֤חַת גְּבַר֙ מִן־בְּנֵ֤י גָֽלוּתָא֙ דִּ֣י יְה֔וּד דִּ֥י פִשְׁרָ֖א לְמַלְכָּ֥א יְהֹודַֽע׃

דניאל 2:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין אריוך בהתבהלה הנעל לדניאל קדם מלכא וכן אמר־לה די־השכחת גבר מן־בני גלותא די יהוד די פשרא למלכא יהודע׃

דניאל 2:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אדין אריוך בהתבהלה הנעל לדניאל קדם מלכא וכן אמר־לה די־השכחת גבר מן־בני גלותא די יהוד די פשרא למלכא יהודע׃

דניאל 2:25 Hebrew Bible
אדין אריוך בהתבהלה הנעל לדניאל קדם מלכא וכן אמר לה די השכחת גבר מן בני גלותא די יהוד די פשרא למלכא יהודע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Arioch hurriedly brought Daniel into the king's presence and spoke to him as follows: "I have found a man among the exiles from Judah who can make the interpretation known to the king!"

King James Bible
Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah, that will make known unto the king the interpretation.

Holman Christian Standard Bible
Then Arioch quickly brought Daniel before the king and said to him, "I have found a man among the Judean exiles who can let the king know the interpretation."
Treasury of Scripture Knowledge

brought.

Proverbs 24:11 If you forbear to deliver them that are drawn to death, and those …

Ecclesiastes 9:10 Whatever your hand finds to do, do it with your might; for there …

I have. Chal. That I have.
captives of Judah. Chal. children of the captivity of Judah.

Daniel 1:6 Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, …

Daniel 6:13 Then answered they and said before the king, That Daniel, which is …

Nehemiah 7:6 These are the children of the province, that went up out of the captivity, …

1 Corinthians 1:27,28 But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise…

Links
Daniel 2:25Daniel 2:25 NIVDaniel 2:25 NLTDaniel 2:25 ESVDaniel 2:25 NASBDaniel 2:25 KJVDaniel 2:25 Bible AppsDaniel 2:25 Biblia ParalelaDaniel 2:25 Chinese BibleDaniel 2:25 French BibleDaniel 2:25 German BibleBible Hub
Daniel 2:24
Top of Page
Top of Page