Luke 23:25
New International Version
He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, the one they asked for, and surrendered Jesus to their will.

New Living Translation
As they had requested, he released Barabbas, the man in prison for insurrection and murder. But he turned Jesus over to them to do as they wished.

English Standard Version
He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus over to their will.

Berean Study Bible
As they had requested, he released the one imprisoned for insurrection and murder, and handed Jesus over to their will.

New American Standard Bible
And he released the man they were asking for who had been thrown into prison for insurrection and murder, but he delivered Jesus to their will.

King James Bible
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

Holman Christian Standard Bible
and released the one they were asking for, who had been thrown into prison for rebellion and murder. But he handed Jesus over to their will.

International Standard Version
So he released the man who had been put in prison for revolt and murder—the man whose release they continued to demand—but he let them have their way with Jesus.

NET Bible
He released the man they asked for, who had been thrown in prison for insurrection and murder. But he handed Jesus over to their will.

Aramaic Bible in Plain English
And he released to them him who had been cast into prison for sedition and murder, whom they had demanded, but he delivered Yeshua to their pleasure.

GOD'S WORD® Translation
He freed Barabbas, who had been put in prison for rioting and murdering, because that's what they wanted. But he let them do what they wanted to Jesus.

Jubilee Bible 2000
And he released unto them him that for sedition and murder had been cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

King James 2000 Bible
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

American King James Version
And he released to them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

American Standard Version
And he released him that for insurrection and murder had been cast into prison, whom they asked for; but Jesus he delivered up to their will.

Douay-Rheims Bible
And he released unto them him who for murder and sedition, had been cast into prison, whom they had desired; but Jesus he delivered up to their will.

Darby Bible Translation
And he released him who, for tumult and murder, had been cast into prison, whom they begged for, and Jesus he delivered up to their will.

English Revised Version
And he released him that for insurrection and murder had been cast into prison, whom they asked for; but Jesus he delivered up to their will.

Webster's Bible Translation
And he released to them him that for sedition and murder had been cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

Weymouth New Testament
The man who was lying in prison charged with riot and murder and for whom they clamoured he set free, but Jesus he gave up to be dealt with as they desired.

World English Bible
He released him who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus up to their will.

Young's Literal Translation
and he released him who because of sedition and murder hath been cast into the prison, whom they were asking, and Jesus he gave up to their will.

Lukas 23:25 Afrikaans PWL
Hy het dié een vir hulle vrygelaat wat oor opstand en moord in die tronk gegooi is, die een wat hulle gevra het, maar Yeshua het hy aan hulle wil oorgelewer.

Luka 23:25 Albanian
Dhe ua lëshoi atë që qe burgosur për trazirë dhe vrasje dhe që ata e kishin kërkuar; dhe Jezusin ia dorëzoi vullnetit të tyre.

ﻟﻮﻗﺎ 23:25 Arabic: Smith & Van Dyke
فاطلق لهم الذي طرح في السجن لاجل فتنة وقتل الذي طلبوه واسلم يسوع لمشيئتهم

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 23:25 Armenian (Western): NT
Արձակեց անոնց՝ իրենց պահանջած մարդը, որ բանտը նետուած էր ապստամբութեան ու մարդասպանութեան համար, իսկ յանձնեց Յիսուսը անոնց կամքին:

Euangelioa S. Luc-en araura.  23:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta larga ciecén mutinationeagatic eta heriotzeagatic presoindeguian eçarri içan cena, ceinen escatu içan baitziraden: eta eman ciecén Iesus, nahi lutena leguiten.

Dyr Laux 23:25 Bavarian
Er ließ dönn frei, der wo wögn Aufruer und Mord in n Gföngniss gsitzt, wie s is gfordert hietnd. Önn Iesenn aber glifert yr ien aus, wie s is verlangt hietnd.

Лука 23:25 Bulgarian
пусна онзи, когото искаха, който за размирица и убийство бе хвърлен в тъмница; а Исус предаде на волята им.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
釋放了他們所要的那個因暴亂和殺人被投進監獄的人,卻隨他們的意思,把耶穌交出去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
释放了他们所要的那个因暴乱和杀人被投进监狱的人,却随他们的意思,把耶稣交出去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
把他們所求的那作亂殺人下在監裡的釋放了,把耶穌交給他們,任憑他們的意思行。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
把他们所求的那作乱杀人下在监里的释放了,把耶稣交给他们,任凭他们的意思行。

路 加 福 音 23:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
把 他 們 所 求 的 那 作 亂 殺 人 、 下 在 監 裡 的 釋 放 了 , 把 耶 穌 交 給 他 們 , 任 憑 他 們 的 意 思 行 。

路 加 福 音 23:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
把 他 们 所 求 的 那 作 乱 杀 人 、 下 在 监 里 的 释 放 了 , 把 耶 稣 交 给 他 们 , 任 凭 他 们 的 意 思 行 。

Evanðelje po Luki 23:25 Croatian Bible
Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

Lukáš 23:25 Czech BKR
I propustil jim toho, kterýž pro bouřku a vraždu vsazen byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vůli jejich.

Lukas 23:25 Danish
og han løslod den, de forlangte, som var kastet i Fængsel for Oprør og Mord; men Jesus overgav han til deres Villie.

Lukas 23:25 Dutch Staten Vertaling
En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν, ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο· τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλακὴν, ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν.

Tischendorf 8th Edition
ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο· τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπέλυσεν δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
απελυσεν δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
απελυσεν δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
απελυσεν δε αυτοις τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις την φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
απελυσε δε αυτοις τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις την φυλακην, ον ητουντο· τον δε Ιησουν παρεδωκε τω θεληματι αυτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
απελυσεν δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις την φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
απελυσεν δε τον δια στασιν και φονον βεβλημενον εις φυλακην ον ητουντο τον δε ιησουν παρεδωκεν τω θεληματι αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
apelysen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis phylakēn, hon ētounto, ton de Iēsoun paredōken tō thelēmati autōn.

apelysen de ton dia stasin kai phonon beblemenon eis phylaken, hon etounto, ton de Iesoun paredoken to thelemati auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
apelysen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis phylakēn hon ētounto, ton de Iēsoun paredōken tō thelēmati autōn.

apelysen de ton dia stasin kai phonon beblemenon eis phylaken hon etounto, ton de Iesoun paredoken to thelemati auton.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:25 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apelusen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

apelusen de ton dia stasin kai phonon beblEmenon eis phulakEn on Etounto ton de iEsoun paredOken tO thelEmati autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:25 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apelusen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis tēn phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

apelusen de ton dia stasin kai phonon beblEmenon eis tEn phulakEn on Etounto ton de iEsoun paredOken tO thelEmati autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:25 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apelusen de autois ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis tēn phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

apelusen de autois ton dia stasin kai phonon beblEmenon eis tEn phulakEn on Etounto ton de iEsoun paredOken tO thelEmati autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:25 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apelusen de autois ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis tēn phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

apelusen de autois ton dia stasin kai phonon beblEmenon eis tEn phulakEn on Etounto ton de iEsoun paredOken tO thelEmati autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:25 Westcott/Hort - Transliterated
apelusen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

apelusen de ton dia stasin kai phonon beblEmenon eis phulakEn on Etounto ton de iEsoun paredOken tO thelEmati autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:25 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apelusen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

apelusen de ton dia stasin kai phonon beblEmenon eis phulakEn on Etounto ton de iEsoun paredOken tO thelEmati autOn

Lukács 23:25 Hungarian: Karoli
És elbocsátá nékik azt, a ki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe, a kit kértek vala; Jézust pedig kiszolgáltatá az õ akaratuknak.

La evangelio laŭ Luko 23:25 Esperanto
Kaj li liberigis tiun, kiu pro ribelado kaj mortigo estis jxetita en malliberejon, kaj kiun ili postulis; sed Jesuon li transdonis al ilia volo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 23:25 Finnish: Bible (1776)
Ja päästi sen heille, joka kapinan ja miestapon tähden oli vankiuteen heitetty, jota he anoivat; mutta Jesuksen antoi hän heidän haltuunsa.

Luc 23:25 French: Darby
Et il relacha celui qui, pour sedition et pour meurtre, avait ete jete en prison, lequel ils demandaient; et il livra Jesus à leur volonte.

Luc 23:25 French: Louis Segond (1910)
Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils réclamaient; et il livra Jésus à leur volonté.

Luc 23:25 French: Martin (1744)
Et il leur relâcha celui qui pour sédition et pour meurtre avait été mis en prison, et lequel ils demandaient; et il abandonna Jésus à leur volonté.

Lukas 23:25 German: Modernized
und ließ den los, der um Aufruhrs und Mords willen war ins Gefängnis geworfen, um welchen sie baten; aber Jesum übergab er ihrem Willen.

Lukas 23:25 German: Luther (1912)
und ließ den los, der um Aufruhrs und Mordes willen war ins Gefängnis geworfen, um welchen sie baten; aber Jesum übergab er ihrem Willen.

Lukas 23:25 German: Textbibel (1899)
er ließ den wegen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis Geworfenen los, wie sie forderten, Jesus aber überließ er ihrem Begehren.

Luca 23:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
E liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio, e che essi aveano richiesto; ma abbandonò Gesù alla loro volontà.

Luca 23:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E liberò loro colui ch’era stato incarcerato per sedizione, e per omicidio, il quale essi aveano chiesto; e rimise Gesù alla lor volontà.

LUKAS 23:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka dilepaskannyalah orang yang dipenjarakan oleh sebab kedurhakaan dan bunuhannya itu, sebagaimana yang dipinta oleh mereka itu, tetapi Yesus diserahkannya menurut kehendak hati mereka itu.

Luke 23:25 Kabyle: NT
Iserreḥ-as-d i umeḥbus-nni issekren ccwal yerna yenɣa tamgeṛṭ ; ma d Sidna Ɛisa yefka-yasen-t ad xedmen yis ayen bɣan.

누가복음 23:25 Korean
저희의 구하는 자 곧 민란과 살인을 인하여 옥에 갇힌 자를 놓고 예수를 넘겨 주어 저희 뜻대로 하게 하니라

Lucas 23:25 Latin: Vulgata Clementina
Dimisit autem illis eum qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem, quem petebant : Jesum vero tradidit voluntati eorum.

Sv. Lūkass 23:25 Latvian New Testament
Un viņš tiem atbrīvoja to, kas slepkavības un sacelšanās dēļ bija ieslodzīts cietumā, ko tie bija lūguši, bet Jēzu nodeva viņu iegribai.

Evangelija pagal Lukà 23:25 Lithuanian
Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai.

Luke 23:25 Maori
Na ka tukua ano ki a ratou te tangata i maka ki te whare herehere mo te nananga, mo te patu tangata, ta ratou hoki i tono ai; ko Ihu ia i tukua ki ta ratou i pai ai.

Lukas 23:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og han gav den fri som var kastet i fengsel for oprør og mord, ham som de bad om; men Jesus overgav han til deres vilje.

Lucas 23:25 Spanish: La Biblia de las Américas
Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos.

Lucas 23:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos.

Lucas 23:25 Spanish: Reina Valera Gómez
y les soltó a aquél que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, al cual habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.

Lucas 23:25 Spanish: Reina Valera 1909
Y les soltó á aquél que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido; y entregó á Jesús á la voluntad de ellos.

Lucas 23:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.

Lucas 23:25 Bíblia King James Atualizada Português
Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo. E entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota

Lucas 23:25 Portugese Bible
e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam; mas entregou Jesus à vontade deles.   

Luca 23:25 Romanian: Cornilescu
Le -a slobozit pe celce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală şi omor, şi pe care -l cereau ei; iar pe Isus L -a dat în mînile lor, ca să-şi facă voia cu El.

От Луки 23:25 Russian: Synodal Translation (1876)
и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю.

От Луки 23:25 Russian koi8r
и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю.

Luke 23:25 Shuar New Testament
Tuma asa Parapßsan, mesetan najanin tura mankartin amia nuna akupkamiayi. Tura Jesusnaka ni wakeramun T·rawarti tusa iiktusarmiayi.

Lukas 23:25 Swedish (1917)
Och han lösgav den man de begärde, den som hade blivit kastad i fängelse för upplopp och dråp; men Jesus utlämnade han, för att med honom skulle ske efter deras vilja.

Luka 23:25 Swahili NT
Akamfungua kutoka gerezani yule waliyemtaka, ambaye alikuwa ametiwa gerezani kwa sababu ya uasi na kuua; akamtoa Yesu kwao, wamfanyie walivyotaka.

Lucas 23:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, na siyang kanilang hiningi; datapuwa't ibinigay si Jesus sa kalooban nila.

Ǝlinjil wa n Luqa 23:25 Tawallamat Tamajaq NT
Ikkas alǝs wa daɣ-as gammayan, iggâzan kasaw fǝl ǝnǝjǝrway n aytedan d igi n man n awedan. Ɣaysa amaran, ig-ay daɣ fassan-nasan, y a daɣ-as itǝwǝxkǝm awas ǝran.

ลูกา 23:25 Thai: from KJV
ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้น ซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและฆ่าคน แต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา

Luka 23:25 Turkish
İstedikleri kişiyi, ayaklanmaya katılmak ve adam öldürmekten hapse atılan kişiyi salıverdi. İsayı ise onların isteğine bıraktı.

Лука 23:25 Ukrainian: NT
Відпустив же їм за бунт і убийство вкинутого в темницю, котрого просили; Ісуса ж видав на їх волю.

Luke 23:25 Uma New Testament
Pai' napomonoa' wo'o mpobahaka-raka tauna to raperapi', to ratarungku' sabana pe'ewa-na pai' pepatehi-na. Yesus ratonu hi tantara to Roma bona rapatehi ntuku' konoa-ra to Yahudi.

Lu-ca 23:25 Vietnamese (1934)
Bèn tha tên tù vì tội dấy loạn và giết người, là người chúng đã xin tha; rồi phó Ðức Chúa Jêsus cho mặc ý họ.

Luke 23:24
Top of Page
Top of Page