Luke 23:26
New International Version
As the soldiers led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus.

New Living Translation
As they led Jesus away, a man named Simon, who was from Cyrene, happened to be coming in from the countryside. The soldiers seized him and put the cross on him and made him carry it behind Jesus.

English Standard Version
And as they led him away, they seized one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross, to carry it behind Jesus.

Berean Study Bible
As the soldiers led Him away, they seized Simon of Cyrene on his way in from the country, and put the cross on him to carry behind Jesus.

New American Standard Bible
When they led Him away, they seized a man, Simon of Cyrene, coming in from the country, and placed on him the cross to carry behind Jesus.

King James Bible
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

Holman Christian Standard Bible
As they led Him away, they seized Simon, a Cyrenian, who was coming in from the country, and laid the cross on him to carry behind Jesus.

International Standard Version
As they led Jesus away, they grabbed Simon, a man from Cyrene, as he was coming in from the country, and they put the cross on him and made him carry it behind Jesus.

NET Bible
As they led him away, they seized Simon of Cyrene, who was coming in from the country. They placed the cross on his back and made him carry it behind Jesus.

Aramaic Bible in Plain English
And as they brought him, they seized Shimeon a Cyrenian who came from a village and they laid upon him the cross to carry after Yeshua.

GOD'S WORD® Translation
As the soldiers led Jesus away, they grabbed a man named Simon, who was from the city of Cyrene. Simon was coming into Jerusalem. They laid the cross on him and made him carry it behind Jesus.

Jubilee Bible 2000
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross {Gr. stauros – stake}, that he might bear it after Jesus.

King James 2000 Bible
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming in from the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

American King James Version
And as they led him away, they laid hold on one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

American Standard Version
And when they led him away, they laid hold upon one Simon of Cyrene, coming from the country, and laid on him the cross, to bear it after Jesus.

Douay-Rheims Bible
And as they led him away, they laid hold of one Simon of Cyrene, coming from the country; and they laid the cross on him to carry after Jesus.

Darby Bible Translation
And as they led him away, they laid hold on a certain Simon, a Cyrenian, coming from the field, and put the cross upon him to bear it behind Jesus.

English Revised Version
And when they led him away, they laid hold upon one Simon of Cyrene, coming from the country, and laid on him the cross, to bear it after Jesus.

Webster's Bible Translation
And as they led him away, they laid hold upon one Simon a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

Weymouth New Testament
As soon as they led Him away, they laid hold on one Simon, a Cyrenaean, who was coming in from the country, and on his shoulders they put the cross, for him to carry it behind Jesus.

World English Bible
When they led him away, they grabbed one Simon of Cyrene, coming from the country, and laid on him the cross, to carry it after Jesus.

Young's Literal Translation
And as they led him away, having taken hold on Simon, a certain Cyrenian, coming from the field, they put on him the cross, to bear it behind Jesus.

Lukas 23:26 Afrikaans PWL
Terwyl hulle Hom weglei, gryp hulle ’n sekere Shim’on van Kurene, wat van ’n dorpie af gekom het en sit die hout op hom om dit agter Yeshua aan te dra.

Luka 23:26 Albanian
Ndërsa po e çonin, kapën njëfarë Simoni nga Kirena, që po kthehej nga fusha, e ngarkuan me kryqin që ta mbarte pas Jezusit.

ﻟﻮﻗﺎ 23:26 Arabic: Smith & Van Dyke
ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 23:26 Armenian (Western): NT
Երբ կը տանէին զայն, բռնեցին Սիմոն Կիւրենացի կոչուած մէկը՝ որ արտէն կու գար, եւ դրին խաչը անոր վրայ, որպէսզի կրէ Յիսուսի ետեւէն:

Euangelioa S. Luc-en araura.  23:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hura eramaiten çutela, harturic Simon Cyreneano landetaric heldu cen-bat, hari crutzea gainean eçar cieçoten Iesusen ondoan eramaiteco.

Dyr Laux 23:26 Bavarian
Wie s önn Iesenn aushingfüernd, gschnappend sö syr aynn Kreiner, wo Simen hieß, wie yr grad von n Feld zueherkaam. Iem luednd s ys Kreuz auf, däß yr s yn n Iesenn naachhintragt.

Лука 23:26 Bulgarian
И когато Го поведоха, хванаха някого си Симона киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи подир Исуса.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們把耶穌帶走的時候,抓了一個從鄉下來的古利奈人西門,把十字架放在他身上,要他背著,跟在耶穌後面。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们把耶稣带走的时候,抓了一个从乡下来的古利奈人西门,把十字架放在他身上,要他背着,跟在耶稣后面。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
帶耶穌去的時候,有一個古利奈人西門從鄉下來,他們就抓住他,把十字架擱在他身上,叫他背著跟隨耶穌。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
带耶稣去的时候,有一个古利奈人西门从乡下来,他们就抓住他,把十字架搁在他身上,叫他背着跟随耶稣。

路 加 福 音 23:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
帶 耶 穌 去 的 時 候 , 有 一 個 古 利 奈 人 西 門 , 從 鄉 下 來 ; 他 們 就 抓 住 他 , 把 十 字 架 擱 在 他 身 上 , 叫 他 背 著 跟 隨 耶 穌 。

路 加 福 音 23:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
带 耶 稣 去 的 时 候 , 有 一 个 古 利 奈 人 西 门 , 从 乡 下 来 ; 他 们 就 抓 住 他 , 把 十 字 架 搁 在 他 身 上 , 叫 他 背 着 跟 随 耶 稣 。

Evanðelje po Luki 23:26 Croatian Bible
Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.

Lukáš 23:26 Czech BKR
A když jej vedli, chytivše Šimona nějakého Cyrenenského, jdoucího s pole, vložili na něj kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

Lukas 23:26 Danish
Og da de førte ham bort, toge de fat paa en vis Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, og lagde Korset paa ham, for at han skulde bære det bag efter Jesus.

Lukas 23:26 Dutch Staten Vertaling
En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου, ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνος τινος Κυρηναίου τοῦ ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνος τινος Κυρηναίου τοῦ ἐρχόμενου ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ως απηγαγον αυτον επιλαβομενοι σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ως απηγαγον αυτον επιλαβομενοι σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

Stephanus Textus Receptus 1550
και ως απηγαγον αυτον επιλαβομενοι σιμωνος τινος κυρηναιου του ερχομενου απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ως απηγαγον αυτον, επιλαβομενοι Σιμωνος τινος Κυρηναιου του ερχομενου απ αγρου, επεθηκαν αυτω τον σταυρον, φερειν οπισθεν του Ιησου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ως απηγαγον αυτον επιλαβομενοι σιμωνος τινος κυρηναιου ερχομενου απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ως απηγαγον αυτον επιλαβομενοι σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου επεθηκαν αυτω τον σταυρον φερειν οπισθεν του ιησου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai hōs apēgagon auton, epilabomenoi Simōna tina Kyrēnaion erchomenon ap’ agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou Iēsou.

Kai hos apegagon auton, epilabomenoi Simona tina Kyrenaion erchomenon ap’ agrou epethekan auto ton stauron pherein opisthen tou Iesou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai hōs apēgagon auton, epilabomenoi Simōna tina Kyrēnaion erchomenon ap' agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou Iēsou.

Kai hos apegagon auton, epilabomenoi Simona tina Kyrenaion erchomenon ap' agrou epethekan auto ton stauron pherein opisthen tou Iesou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōna tina kurēnaion erchomenon ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

kai Os apEgagon auton epilabomenoi simOna tina kurEnaion erchomenon ap agrou epethEkan autO ton stauron pherein opisthen tou iEsou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōnos tinos kurēnaiou erchomenou ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

kai Os apEgagon auton epilabomenoi simOnos tinos kurEnaiou erchomenou ap agrou epethEkan autO ton stauron pherein opisthen tou iEsou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōnos tinos kurēnaiou tou erchomenou ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

kai Os apEgagon auton epilabomenoi simOnos tinos kurEnaiou tou erchomenou ap agrou epethEkan autO ton stauron pherein opisthen tou iEsou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōnos tinos kurēnaiou tou erchomenou ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

kai Os apEgagon auton epilabomenoi simOnos tinos kurEnaiou tou erchomenou ap agrou epethEkan autO ton stauron pherein opisthen tou iEsou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:26 Westcott/Hort - Transliterated
kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōna tina kurēnaion erchomenon ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

kai Os apEgagon auton epilabomenoi simOna tina kurEnaion erchomenon ap agrou epethEkan autO ton stauron pherein opisthen tou iEsou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōna tina kurēnaion erchomenon ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

kai Os apEgagon auton epilabomenoi simOna tina kurEnaion erchomenon ap agrou epethEkan autO ton stauron pherein opisthen tou iEsou

Lukács 23:26 Hungarian: Karoli
Mikor azért elvivék õt, egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezõrõl jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után.

La evangelio laŭ Luko 23:26 Esperanto
Kaj kiam ili forkondukis lin, ili kaptis Simonon, Kirenanon, venantan de la kamparo, kaj metis sur lin la krucon, por porti gxin post Jesuo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 23:26 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin he hänen veivät ulos, käsittivät he yhden, Simonin Kyrenistä, joka maalta tuli, ja panivat hänen päällensä ristin, sitä Jesuksen jäljessä kantamaan.

Luc 23:26 French: Darby
Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyreneen, qui venait des champs, et le chargerent de la croix, pour la porter apres Jesus.

Luc 23:26 French: Louis Segond (1910)
Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus.

Luc 23:26 French: Martin (1744)
Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, Cyrénien, qui venait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus.

Lukas 23:26 German: Modernized
Und als sie ihn hinführeten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der kam vom Felde, und legten das Kreuz auf ihn, daß er's Jesu nachtrüge.

Lukas 23:26 German: Luther (1912)
Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der kam vom Felde, und legten das Kreuz auf ihn, daß er's Jesu nachtrüge.

Lukas 23:26 German: Textbibel (1899)
Und wie sie ihn abführten, griffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, und legten ihm das Kreuz auf, es Jesus nachzutragen.

Luca 23:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
E mentre lo menavan via, presero un certo Simon, cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce, perché la portasse dietro a Gesù.

Luca 23:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E COME essi lo menavano, presero un certo Simon Cireneo, che veniva da’ campi, e gli misero addosso la croce, per portarla dietro a Gesù.

LUKAS 23:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka sambil mereka itu berjalan membawa Yesus, dipegangkannya seorang orang Kireni bernama Simon, yang datang dari bendang, maka diletakkannya kayu salib itu ke atas bahunya, supaya dipikulnya mengikut Yesus dari belakang.

Luke 23:26 Kabyle: NT
Mi wwin Sidna Ɛisa, mmugren-d yiwen wergaz n temdint n Qiṛwan ițțusemman Semɛun, yuɣal-ed si lexla ; ḥettmen fell-as ad ibbib amidag-nni, ad iddu deffir Sidna Ɛisa.

누가복음 23:26 Korean
저희가 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골로서 오는 것을 잡아 그에게 십자가를 지워 예수를 좇게 하더라

Lucas 23:26 Latin: Vulgata Clementina
Et cum ducerent eum, apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem venientem de villa : et imposuerunt illi crucem portare post Jesum.

Sv. Lūkass 23:26 Latvian New Testament
Un kad Viņu veda, tie aizturēja kādu Sīmani no Kirēnes, kas nāca no laukiem, un uzlika viņam krustu, lai nes to Jēzum pakaļ.

Evangelija pagal Lukà 23:26 Lithuanian
Vesdami Jį, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų.

Luke 23:26 Maori
A i a ratou e arahi ana i a ia, ka mau ratou ki tetahi tangata o Hairini, ki a Haimona, e haere mai ana i nga whenua, a utaina ana ki a ia te ripeka, kia amohia i muri i a Ihu.

Lukas 23:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da de førte ham bort, tok de fatt på en mann ved navn Simon, fra Kyrene, som kom fra landet, og de la korset på ham, forat han skulde bære det efter Jesus.

Lucas 23:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús.

Lucas 23:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando Lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús.

Lucas 23:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Y llevándole, tomaron a un Simón cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase en pos de Jesús.

Lucas 23:26 Spanish: Reina Valera 1909
Y llevándole, tomaron á un Simón Cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.

Lucas 23:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y llevándole, tomaron a un Simón cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima el madero para que la llevase tras Jesús.

Lucas 23:26 Bíblia King James Atualizada Português
Então, o retiraram dali e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus.

Lucas 23:26 Portugese Bible
Quando o levaram dali tomaram um certo Simão, cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus.   

Luca 23:26 Romanian: Cornilescu
Pe cînd Îl duceau să -L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s'o ducă după Isus.

От Луки 23:26 Russian: Synodal Translation (1876)
И когда повели Его, то, захватив некоего СимонаКиринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.

От Луки 23:26 Russian koi8r
И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.

Luke 23:26 Shuar New Testament
Jesusan jukitiasa pujuiniai Serini nunkanmaya Semun ni pΘpruriya JerusarΘnnum yama jeamiayi. Niin achikiar, Jesusa krusri ayantkar "ni ukuri Wetß" tiarmiayi.

Lukas 23:26 Swedish (1917)
När de sedan förde bort honom, fingo de fatt en man, Simon från Cyrene, som kom utifrån marken; på honom lade de korset, för att han skulle bära det efter Jesus.

Luka 23:26 Swahili NT
Walipokuwa wakimpeleka, walikutana na mtu mmoja, aitwaye Simoni wa Kurene, aliyekuwa anatoka shambani. Basi, walimkamata, wakamtwika ule msalaba auchukue nyuma ya Yesu.

Lucas 23:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang siya'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang Simong taga Cirene, na nanggaling sa bukid, at ipinasan sa kaniya ang krus, upang dalhin sa likuran ni Jesus.

Ǝlinjil wa n Luqa 23:26 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzzǝrgazan sojitan Ɣaysa. Ǝglân dǝr-ǝs as ǝmmǝnayan d alǝs iyyan n ǝɣrǝm ǝn Qǝrwan igân esǝm Simɣon a d-ifâlan šiwǝgas, tǝzzar ǝbazan-tu, sassawayan-tu tǝgǝttawt ta fǝl zʼitǝwǝtǝytǝy Ɣaysa, ilkam-as dǝr-ǝs.

ลูกา 23:26 Thai: from KJV
เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป เขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไป

Luka 23:26 Turkish
Askerler İsayı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsanın arkasından yürüttüler.

Лука 23:26 Ukrainian: NT
І як повели Його, то, взявши одного Симона Киринея, ідучого з поля, положили на него хрест нести за Ісусом.

Luke 23:26 Uma New Testament
Ngkai ree, rakeni-imi Yesus hilou hi mali ngata, pai' hi lengko ohea hirua' -ra hante hadua tauna to rahanga' Simon to Kirene. Hi'a tohe'ei, lako' rata hi ngata. Tantara to Roma mpentoe Simon, rapewuku-i mpaha'a kaju parika' hilou dohe-ra mpotuku' Yesus.

Lu-ca 23:26 Vietnamese (1934)
Khi chúng điệu Ðức Chúa Jêsus đi, bắt một người xứ Sy-ren, tên là Si-môn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài.

Luke 23:25
Top of Page
Top of Page